Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.2.8.2013.AK ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA
A A A

                                             ZAWIADOMIENIE
                                        o wniesieniu odwołania

   Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j.), zawiadamia się, że do tutejszego organu wpłynęły odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego Wojewody Mazowieckiego nr 543/II/2014 z dnia 22.12.2014r., (znak sprawy WIŚ-II.7820.2.8.2013.AK) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń-Błonie-Grodzisk Mazowiecki na odcinku: od km 22+600 do km 27+290 (skrzyżowanie z droga krajową nr 2) na terenie gmin Leszno i Błonie, powiatu warszawskiego zachodniego, województwa mazowieckiego”.

    Dnia 19 stycznia 2015r. organ przesłał odwołania wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego tj. Ministra Infrastruktury i Rozwoju.


WIŚ-II.7820.2.8.2013.AK        

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-22 11:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-22 11:16:24 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 158