Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WSO-S
A A A

Oddział Spraw Obywatelskich WSO-S

08-100 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38

Kierownik:

Ewa Izdebska
Telefon: 25 644 71 65, 25 644 71 62, 25 644 72 15,
Fax: 25 644 76 23,
E-mail: paszporty.siedlce@mazowieckie.pl

 

Godziny pracy oddziału:

poniedziałek: 10.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00 – 16.00

Godziny pracy stanowisk obsługujących klienta:

poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, środa, czwartek: 8.00 – 15.30

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dokumentach paszportowych:
  • przyjmowanie wniosków paszportowych,
  • weryfikacja przyjętych wniosków paszportowych
  • wystawianie paszportów tymczasowych,
  • wydawanie dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie archiwalnych zasobów kartotecznych,
  • współpraca z placówkami konsularnymi RP w sprawach paszportowych,
  • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania, unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji akt paszportowych stanowiących podstawę odmowy wydania lub unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji paszportowej,
  • udostępnianie danych z ewidencji paszportowej uprawnionym organom;
 2. Dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 3. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z zasięgu działania Delegatury w Siedlcach w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędów Stanu Cywilnego;
 4. Potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP przy załatwianiu spraw przez internet;
 5. Wydawanie dokumentów cudzoziemcom, w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców;
 6. Przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwoleń na pracę, tj:
 • udzielanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się i na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • rejestracja i prowadzenie ewidencji zaproszeń,
 • wymiana karty pobytu, dokumentów podrózy i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców. 
Czas wytworzenia informacji: 2015-03-02 13:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-12 11:06:54 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-02 13:30:17 Osoba modyfikująca informację: Roman Pietryka
  ilość odwiedzin: 25175