Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM - GMINA SOLEC NAD WISŁĄ, OBRĘBY DZIURKÓW I PRZEDMIEŚCIE BLIŻSZE
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 687 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Solec nad Wisłą:

  • 702/1 o powierzchni 0,0292 ha obręb Dziurków,
  • 703/1 o powierzchni 0,0345 ha obręb Dziurków,
  • 1091/1 o powierzchni 0,0428 ha obręb Dziurków,
  • 1094/1 o powierzchni 0,0769 ha obręb Dziurków,
  • 1169/1 o powierzchni 0,0229 ha obręb Dziurków,
  • 1237/1 o powierzchni 0,0581 ha obręb Dziurków,
  • 1238/1 o powierzchni 0,0543 ha obręb Dziurków,
  • 178/1 o powierzchni 0,0137 ha obręb Przedmieście Bliższe,
  • 196/1 o powierzchni 0,0332 ha obręb Przedmieście Bliższe,
  • 201/1 o powierzchni 0,0382 ha obręb Przedmieście Bliższe,

Powyższe nieruchomości stały się własnością Województwa Mazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205/R/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., znak WI-R.7820.2.1.2014.EK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wiśle” – kategoria obiektów budowlanych IV, XXV, XXVI, XXVIII.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 210.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-01 10:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-01 10:49:01 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 28