Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 2015 R.
Ogłoszenie o postępowaniach prowadzonych w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Łosiewice gmina Łochów na własność Powiatu Węgrowskiego, Dz. Nr 71/1, 265/1, 264/1, 270/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Liw gmina Liw, Dz. Nr 1189/3, 1121/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową, położonego w obrębie Podleck Nowy-Dz. Nr 36/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku Obręb Nr 4 gmina Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek, Dz. Nr 170 o pow. 0,0115 ha i nr 171 o pow. 0,0192 ha
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Dobre obręb Dobre, Dz. Nr 281/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną położonego w gminie Szczawin Kościelny obręb Mellerów – Dz. Nr 28 o pow. 0,67 ha i nr 29 o pow. 0,45 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną położonego w gminie Szczawin Kościelny obręb Dobrów Dz. Nr 34 o pow. 0,97 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną położonego w gminie Szczawin Kościelny obręb Dobrów Dz. Nr 140 o pow. 1,03 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną położonego w gminie Szczawin Kościelny obręb Dobrów Dz. Nr 200 o pow. 1,49 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną położonego w gminie Szczawin Kościelny obręb Mellerów Dz. Nr 10 o pow. 028 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Sokołowskiego, obręb Wierzbice – Guzy, gmina Jabłonna Lacka Dz. Nr 68/7 o pow. 0,0051 ha
Obwieszczenie i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. Nr 1242/4, 1242/6, 4626/7, 4626/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości, gmina Jedlińsk, obręb Piastów Dz. Nr 100,2; obręb Kamińsk Dz. Nr 79/3, 437/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dobrut, gmina Orońsko, Dz. Nr 417 o pow. 0,0700 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Kruszyna gmina Trojanów na własność Powiatu Garwolińskiego obręb Kruszyna Dz. Nr 900/4, 901/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Woj. Mazowieckiego gruntu zajętego pod drogę publiczną–drogę wojewódzką, Dz. Nr 142, 164/1, obr. Bądkowo Jeziorne, Bądkowo Kościelne, gm. Brudzeń Duży
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku w obrębach nr: 15, 17 i 18 Gminy Miasta Sulejówek, na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Kąty Goździejewskie gmina Dębe Wielkie, na własność Gminy Dębe Wielkie, Dz. Nr 1746, 1747
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka numer 439/3 o powierzchni 0,0448 ha, położoną w gminie Jedlińsk obręb Kamińsk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręb Żelazna gmina Pilawa Dz. Nr 445, 446; obręb Kalonka gmina Pilawa Dz. Nr 1059, 1061, 1071/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Słomin, zajętego pod ul. 6 Sierpnia obręb Sękocin Nowy
Obwieszczenie o prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu z wniosku PKP S. A. powiat Nowodworski, gmin Nasielsk, obręb 0053 Pieścirogi Stare, Dz. Nr 59/5 o pow. 3.66 ha, 59/7 o pow. 22.34 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Belsk Duży, obręb Belsk Mały, Dz, ew. Nr 133/1 o powierzchni 0,0003 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Belsk Duży, obręb Belsk Mały, Dz. ew. Nr 176/2 o powierzchni 0,0132 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu-stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogi publiczne–drogi gminne, obręby: Pilichówko, Gm. Bulkowo-Dz. Nr 25/2 Lubieniek; Gm. Szczawin Kościelny–Dz. Nr 91,Stefanów Suserski–Dz. Nr 84, 159, Szczawin
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka numer 438/2 o powierzchni 0,0120 ha, położoną w gminie Jedlińsk obręb Kamińsk
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE BELSK DUŻY: OBRĘB ODRZYWOŁEK DZ. NR 64/1 i 80/3
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE BELSK DUŻY: OBRĘB BELSK MAŁY DZ. NR 113/2 i 114/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Kruszyna gmina Trojanów na własność Powiatu Garwolińskiego
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Łosiewice gmina Łochów na własność Powiatu Węgrowskiego
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Warszawa-Bemowo, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod Legionową, Dz. Nr 187/3, obr. 6-12-11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność gminy m. Sierpc z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną Sierpc Dz. Nr 1361, 1794
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ul. Markowska, Warszawa
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez przez Gminę - Miasto Płock prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczna-gminną, Dz. ew Nr 2168 m. Płock, obręb nr 1 „Podolszyce - Borowiczki”
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia Gminę Szczawin Kościelny prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – część drogi gminnej, Dz. Nr 60, obręb Staw, gmina Szczawin Kościelny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, gmina Sobolew, gmina Górzno
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 35, Dz. Nr 34 o pow. 0,0235 ha - część ul. Okrzei w Sulejówku
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Milew, gmina Kałuszyn, Dz. Nr 246/1, 291/1, 292/2, 293/1, 294/2, 297/1, 298/2, 302/2, 360/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Milew, gmina Kałuszyn, Dz. Nr 245/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - Gmina Belsk Duży, obręb PGR Stara Wieś Dz. Nr: 7/42, 7/43, 12/41, 12/42
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Wolanów, obręb Franciszków, Dz. Nr 105/3
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 2240/2014 z dnia 04.12.2014 r., powiat kozienicki, gmina. Kozienice, Dz. ew. Nr 217/2 obręb 0009-Janów
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia w drodze decyzji przez Gminę Bulkowo i Powiat Sierpecki prawa własności gruntu zajętego pod drogi publiczne – drogę gminną
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Płockiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną-drogę powiatową, obręb Podleck Nowy, jedn. ewid. Bulkowo–Gmina Wiejska, Dz. Nr 36/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Płockiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną-drogę powiatową obręb Bielino-Wirginia, jedn. ewid. Słupno, Dz. Nr 219/1, 219/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręb Kruszyna gmina Trojanów Dz. Nr 900/4 o pow. 0,0045 ha, 901/4 o pow. 0,0151 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Horoszki Małe, gmina Sarnaki, Dz. Nr 139/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową - obręb Wykowo, gmina Słupno, Dz. Nr 47/3, 47/4
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności gruntu położonego w Pruszkowie, zajętego pod ul. B. Prusa, Dz. ew. Nr 137/16 o pow. 1.4642 ha, obręb 21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek Dz. Nr 170 o pow. 0,0115 ha, 171 o pow. 0,0192 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku w obrębach nr 22 i 32 Gminy Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi gminne położone na terenie gminy Szczawin Kościelny
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Pilawa gmina Pilawa na własność Gminy Pilawa, Dz. Nr 228 o pow. 0,1906 ha; 1527 o pow. 0,4189 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Zygmunty gmina Łaskarzew na własność Gminy Łaskarzew, Dz. Nr 70/2 o pow. 0,55 ha; 94 o pow. 0,50 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku w obrębach: nr 13, 14 16 - gmina Miasta Sulejówek na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Wielgolas Duchnowski gmina Halinów, w obrębach: Łukówiec, Kuflew, Płomieniec, Lipiny i Dębowce gmina Mrozy na własność Powiatu Mińskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji-Dz. Nr 531/2, 531/3 obręb Bodzanów, jedn. ewid. Bodzanów, Dz. Nr 163/5, obręb Grabie Polskie, jedn. ewid. Gąbin – Gmina Wiejska, Powiat Płocki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji-Dz. Nr 160, obręb Szczawin Borowy Wieś, Dz. Nr 91, obręb Lubieniek , Dz. Nr 84, 159, obręb Stefanów Suserski, jedn. ewid. Szczawin Kościelny – Gmina Wiejska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Dz. Nr 161/1, 166/2 – obręb Bolino, 26/1 – obręb PGR Grodkowo, 45/1 – obręb Bolino, jednostka ewidencyjna Wyszogród – Gmina Wiejska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Dz. Nr 15, 81 obręb Turza Wielka, gmina Brudzeń Duży, 25/2 obręb Pilichówko, gmina Bulkowo
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym - gmina Brwinów Dz. Nr 260 o pow. 0.3383 ha, obręb 0015 Otrębusy
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym - gmina Brwinów Dz. Nr 56/2 o pow. 0.4382 ha, obręb Koszajec
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym - gmina Brwinów Dz. Nr 121/4 o pow. 0.2959 ha, obręb Milęcin
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym - Pruszków Dz. Nr 216/15 o pow. 1.3091 ha, obręb 23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Dz. Nr 30, 119 obręb Krubice, jedn. ewid. Bulkowo – Gmina Wiejska; Dz. Nr 32, 95 obręb Kuskowo Broniszewice i obręb Gozdowo, jedn. ewid. Gozdowo
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręb Kruszyna gmina Trojanów Dz. Nr 920/7, 932/2, 979/8, 982/2, 1005/2, 993/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obręb Barcik, gmina Sanniki: Dz. Nr 370/3, 392/3, 392/5, 392/7, 392/9, 392/20, 392/22, 392/30, 392/31 392/32, 392/33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu w części o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Horoszki Małe gmina Sarnaki, Dz. Nr 139/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb 15 Dz. Nr 118, obręb 17 Dz. Nr 2, obręb 18 Dz. Nr 80
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Dębe Wielkie, obręb Kąty Goździejewskie, Dz. Nr 1746, 1747
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - obręby: Misiadło, Pieryszew, Swoboda, Suserz, gmina Szczawin Kościelny, Dz. Nr 37, 73, 99, 191
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Belsk Duży, Dz. Nr 15/1, 117/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Belsk Duży, obręb Belsk Mały, Dz. ew. Nr 130/3 o powierzchni 0,0002 ha, która w 1/3 części posiada nieuregulowany stan prawny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Belsk Duży, obręb Belsk Mały, Dz. ew. Nr 136/1 o powierzchni 0,0021 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 23,25 i 26 część ul. Kraszewskiego w Sulejówku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - dzielnica Włochy m. st. Warszawy, obręb 2-08-26, Dz. ew. Nr 62/4 o pow. 0,0970 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. Nr 1037/1 o pow. 0,0421 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - obręby: Boryszewo Stare i Stróżewko, Rogozino, Gulczewo Kolonia, gmina Radzanowo i Gmina Słupno – Dz. Nr 196/2, 193/2, 24/2, 160/5
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość - dzielnica Włochy m. st. Warszawy, obręb 2-08-31, Dz. ew. Nr 36/6 o pow. 0,0014 ha
Ogłoszenie o wszczęciu postępowań odszkodowawczych - m.st. Warszawa, dzielnica Włochy obręb 2-08-31, Dz.ew. Nr 48/18, 53/28, 51/4, 53/29, 51/2;obręb 2-07-20,Dz. ew. Nr 1/9;obręb 2-08-26 Dz ew. Nr. 61/19;obręb 2-07-01, Dz. ew. Nr 1/25, 1/26
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 44 Dz. Nr 53 i w obrębie 45 Dz. Nr 83, zajętego pod drogę publiczną - część ul. Bogusławskiego w Sulejówku
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu, na własność Gminy Miasta Sulejówek - obręb 35 Dz. Nr 34, zajętego pod drogę publiczną - część ul. Okrzei w Sulejówku
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE BELSK DUŻY: OBRĘB BELSK MAŁY DZ. NR 112/2
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gm. Brwinów prawa własności gruntu, położonego w gm. Brwinów, zajętego pod ul. Piaseckiego w Otrębusach, Dz. Nr 488/1
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gm. Brwinów prawa własności gruntu, położonego w gm. Brwinów, zajętego pod ul. Poziomki w Otrębusach, Dz. Nr 484/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji–obręby: Parzeń I, Parzeń II, Brudzeń Duży, Cegielnia, Sikórz, PGR Sikórz, Izabelin jednostka ewidencyjna Brudzeń Duży–Gmina Wiejska, Srebrna, Maszewo Duże, jedn. ewid. Stara Biała–Gmina Wiejska
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność GMINY RYBNO nieruchomości położonych w GMINIE RYBNO–obręb Nowy Szwarocin Dz. Nr 101, obręb Konstantynów Dz. Nr 99
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - Dz. ew Nr: 10 obr. 4-06-35; 14 obr. 4-06-35;18 obr. 4-06-35; 22 obr. 4-06-35; 40 obr. 4-06-35; 68 obr. 4-06-35, nabycie gruntu na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kostrogaj Przemysłowy, m. Płock, Dz. Nr 10/1, przejętą pod budowę Obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka - Etap I A
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Podolszyce-Borowiczki, m. Płock, Dz. Nr 201/2, przejętą pod budowę łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska”
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości – Dz. Nr 201/4, 201/6, 78/1, 201/3 gmina Sieciechów, obręb Słowiki Nowe
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE BELSK DUŻY: OBRĘB PGR Stara Wieś DZ. NR 7/40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer z mocy prawa własności gruntu położonego w m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. Ew Nr 88/20, obręb 3-13-08, zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer z mocy prawa własności gruntu położonego w m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew Nr 39/13, obręb 3-13-07 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer z mocy prawa własności gruntu położonego w m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew Nr 39/6, obręb 3-13-07 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer z mocy prawa własności gruntu położonego w m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew Nr 88/9 obręb 3-13-08 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką położonego w Płocku obręb 8 „Śródmieście” Dz. Nr 4/5 o pow. 1,0597 ha, Dz. Nr 4/6 o pow. 0,6147 ha.
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu – obręb Januszew, gmina Młodzieszyn, Dz. Nr 181/1 o pow. 0,0045 ha, nr 169/1 o pow. 0,0010 ha i nr 246/1 o pow. 0,0179 ha
Tytuł ogłoszenia: Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności gruntu - Gmina Nadarzyn, zajętego pod drogę powiatową, Dz. ew. Nr 483/5 obręb 01
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności gruntu - Gmina Brwinów wieś Domaniewek, Dz. ew. Nr 87 obręb Domaniewek
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w stosunku do gruntu położnego w Warszawie, Dzielnica Wola, działka projektowana nr 203/4 z obrębu 6-07-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Milew, gmina Kałuszyn, Dz. Nr 245/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Milew, gmina Kałuszyn, Dz. Nr 246/1, 291/1, 292/2, 293/1, 294/2, 297/1, 298/2, 302/2, 360/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową Nr 31246 „Słupno – Wykowo” położonego w gminie Słupno obręb Wykowo, Dz. Nr 47/3, 47/4
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - obręb Sąchocino Praga, gmina Bulkowo, powiat Płocki - Dz. Nr 174/2, 178; obręb Gorzewo, gmina Bulkowo, powiat Sierpecki - Dz. Nr 215
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – drogi gminne położonych w gminie Bielsk, obręb Pęszyno, Słubice, Giżyno, Umienino, Łutowo, Zagroba, Żukowo, Leszczyn Szlachecki, Machino, Kuch
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Przytyk, Dz. Nr 4/2, 155/4, 28/2, 24/2, 33/4, 140/4, 146/11 i 136/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 2/3 części nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obrębie Jabłonna, Dz. Nr 160/9
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 2/3 części nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obrębie Jabłonna, Dz. Nr 160/5
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/4 części nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obrębie Jagodno, Dz. Nr 34/2
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym - obręby: Parzeń II, Karwosieki Noskowice, Rochny Podlasie, gmina Brudzeń Duży - Dz. Nr 1, 25, 108/2
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką, gmina Brochów, obręb Ogrzewnica, Dz. Nr 52/3
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - obręb Stary Szwarocin, gmina Rybno, Dz. Nr 56, 76, 83; obręb Wesoła, gmina Rybno, Dz. Nr 6, 46, 92
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - obręb nr 8 Śródmieście, miasto Płock, Dz. Nr 379/1 i nr 379/6 - przejęte pod rozbudowę ul. Szpitalnej w Płocku
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Grabniak, gmina Sobolew, Dz. Nr 822/1 o pow. 0,6500 ha i nr 824 o pow. 0,6300 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Damianów, gmina Trojanów, Dz. ew Nr 105 o pow. 1,4300 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 48 część ul. Mariańskiej w Sulejówku, Dz. Nr 183 o pow. 0,0131 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 48 część ul. Mariańskiej w Sulejówku, Dz. Nr 182 o pow. 0,0134 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 48 część ul. Mariańskiej w Sulejówku, Dz. Nr 181 o pow. 0,0547 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 48 część ul. Mariańskiej w Sulejówku Dz. Nr 126 o pow. 0,0265 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasta Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod ul. Graniczną obręb 03 – 11, Dz. Nr 48/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Przytyk, Dz. Nr: 166/3, 19/2, 20/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/4 części nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obrębie Jagodno, Dz. Nr 17
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 2/4 części nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obrębie Domaniów, Dz. Nr 31/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 7/16 części nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obrębie Domaniów, Dz.Nr 23/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 6/10 części nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obrębie Domaniów, Dz. Nr 17/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 3/8 części nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obrębie Jabłonna, Dz. Nr 139/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 3/8 części nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obrębie Domaniów, Dz. Nr 140/9
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasta Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod ul. Graniczną obręb 03 – 10, Dz. Nr 32/1
Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 201, o powierzchni 30,00 m kw w budynku nr 6 przy ul. Markowskiej w Warszawie
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w Gminie Brwinów wieś Otrębusy, zajętego pod drogę gminną ulicę Łosia w Otrębusach
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu położonego w Raszynie zajętego pod część ul. Matejki, Dz. Nr 421/4 o pow. 0,0281 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasta Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod ul. Graniczną obręb 03 - 08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasta Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod ul. Graniczną obręb 03 – 10, Dz. ew. Nr 32/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasta Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod ul. Gorzowską obręb 01 – 21, Dz. ew. Nr 30/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasta Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod ul. Graniczną obręb 03 – 30, Dz. ew. Nr 40/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasta Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie - Jeziornie, zajętego pod ul. Graniczną obręb 03 – 11, Dz. ew. Nr 48/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, nieruchomości położonej w Sulejówku, obręb 44 Dz. Nr 53, obręb 45 Dz. Nr 83
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, nieruchomości położonej w Sulejówku, obręb 23 Dz. Nr 4, obręb 25 Dz. Nr 183, 186, obręb 26 Dz. Nr 26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Belsk Duży, obręb PGR Stara Wieś, Dz. ew. Nr 15/1 o powierzchni 0,0071 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Belsk Duży, obręb Łęczeszyce, Dz. ew. Nr 117/1 o powierzchni 0,0013 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obręb nr 1 Podolszyce - Borowiczki, miasto Płock – Dz. Nr 2168
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obręb Staw, gmina Szczawin Kościelny – Dz. Nr 60
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 1 Podolszyce-Borowiczki, m. Płock, Dz. Nr 201/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 5 Kostrogaj Przemysłowy, miasto Płock, Dz. Nr 10/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Słowikowskiego obręb 01 – Raszyn, Dz. ew Nr 524/4
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Płockiego, Dz. Nr 23/2, obręb PGR Grodkowo, gmina Wyszogród – Obszar Wiejski
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości - gmina Łąck, obręb Zdwórz, Dz. Nr 56/3, 142/2; obręb Łąck, Dz. Nr 562/2 przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Województwa Mazowieckiego - gmina Błonie, Dz. Nr 189, obręb 0027 Radonice
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Województwa Mazowieckiego - Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. Nr 154/25, obręb 6-11-03
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Zacisze; obręb 01-Raszyn, Dz. ew. Nr 1038/2 o pow. 0,2432 ha
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, gmina Raszyn, zajętego pod ul. 6 Sierpnia, obręb Słomin, Dz. projektowana Nr 221/1 o pow. 0,1399 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Słowikowskiego obręb 01-Raszyn, Dz. ew. Nr 524/7 o pow. 0.0095 ha
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Zacisze, Dz. projektowana Nr 1037/2 o pow. 0,5760 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb 22, Dz. Nr 84, 109; obręb 32, Dz. Nr 148, 150
Ogłoszenie o wydanej decyzji - Gmina Rybno, obręb Nowy Szwarocin i Konstantynów - Dz. Nr 101 i 99
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności gruntu położonego w Pruszkowie, zajętego pod ul. B. Prusa, projektowana Dz. ew. Nr 181/5 o pow. 0.1171 ha, obręb 20
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/4 części nieruchomości, gmina Przytyk, obręb Domaniów, Dz. Nr 15/6
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Łąck, gmina Łąck, Dz. Nr 46/6 przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 577 Łąck – Ruszki
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - gmina Przytyk, Dz. Nr 168/19, 168/21
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 4/16 części nieruchomości - gmina Przytyk, obręb Domaniów, Dz. Nr 26/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Warszawa-Centrum, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, Dz. Nr 201/5, 202/1, 207/1, 207/2 obr. 6-07-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Dz. Nr 174/2, 178, 196/2, 193/2, 24/2, obręb Sąchocino Praga, Boryszewo Stare i Stróżewko, Rogozino, gmina Brudzeń Duży i Radzanowo
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – Dz. Nr 1, 25, 108/2, obręb Bądkowo Jeziorne, Bądkowo Kościelne, gmina Brudzeń Duży
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 258/1 - obręb Śladów, gmina Brochów
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Kowala, obręb Huta Mazowszańska, Dz. Nr 560/1, 355/1, 356/1, 357/1, 358/1, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 367/1, 368/1, 369/1, 370/1,371/1, 372/1, 373/1, 374/1, ..
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – obręb Januszew, gmina Młodzieszyn – Dz. Nr 181/1, 169/1, 246/1, droga wojewódzka nr 575
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 967/2015 do Nr 977/2015 z dnia 17.03.2015 - powiat piaseczyński gmina Góra Kalwaria, obręby Baniocha, Szymanów, Czarny Las, Sierzchów, Kąty
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - Dz. Nr 322/2 i 324/2, gmina Belsk Duży
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - gmina Solec nad Wisłą, Dz. Nr 692/1,715/1, 1091/1,1094/1, 1101/1, 1147/1, 1237/1, 1238/1, 178/1, 196/1, 201/1, 905/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość - gmina Belsk Duży, obręb Łęczeszyce, Dz. ew. Nr 122/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość - gmina Przytyk, obręb Słowików, Dz. Nr 39/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego - obręb Damianów, gmina Trojanów, Dz. Nr 105
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręby: Płomieniec, Lipiny, Dębowce - gmina Mrozy
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb nr 62 Gmina Miasta Sulejówek – Dz. Nr 31, na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu w obrębie Bączki, gmina Maciejowice – Dz. Nr 147/10 na własność Województwa Mazowieckiego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w gminie Maciejowice w obrębach: Ostrów, Podwierzbie, Kępa Podwierzbiańska, Nowe Kraski, Kraski Górne, Pasternik i Antoniówka Świerżowska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w gminie Maciejowice, obręby: Ostrów, Podwierzbie, Kępa Podwierzbiańska, Nowe Kraski, Kraski Górne, Pasternik i Antoniówka Świerżowska
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką nr 575 - obręb Piaski Duchowne gmina Brochów
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi gminne położone na terenie gminy Bielsk
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - obręb Żukowo, gmina Bielsk w związku z budową gazociągu relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn Dz. Nr 34 i 36
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu - Nowe Grocholice, gmina Raszyn, zajętego pod ul. Stawową
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu - Raszyn, zajętego pod ul. Wierzbową obręb Słomin, Dz. Nr 224
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Borowie, gmina Borowie Dz. Nr 428, na własność Powiatu Garwolińskiego
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Rzeczniów, obręb Pasztowa Wola Wieś, Dz. Nr: 42/3, 46/1, 50/7, 50/9, 50/11, 103/1, 98/3, 105/1, 109/1, 99/1, 100/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Ciepielów, obręb Czerwona, Dz. Nr 771/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Zdwórz, gmina Łąck, Dz. Nr 142/2 przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Jedlińsk, obręb Płasków, Dz. Nr 142 o powierzchni 0,0962 ha
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu – gmina Zwoleń - Miasto, obręb 0001 Zwoleń, Dz. Nr 3630/1 o powierzchni 0,0295 ha
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE PRZYTYK, DZ. NR 4/2, 155/4, 24/2, 33/4, 136/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obręb Sobowo, gmina Brudzeń Duży – Dz. Nr 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew Nr 67/8 o powierzchni 0,0104 ha, obręb 4-04-11, zajętego pod część ulicy Srebrnogórskiej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew Nr 88/10 o powierzchni 0,0049 ha, obręb 3-13-08, zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer z mocy prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew Nr 39/7 o powierzchni 0,0132 ha, obręb 3-13-07, zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Stary Szwarocin, gmina Rybno - Dz. Nr 56, 76, 83 oraz Wesoła, gmina Rybno – Dz. Nr 6, 46, 92
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Policzna, obręb Policzna, Dz. Nr 9/5
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Belsk Duży prawa własności nieruchomości - gmina Belsk Duży, Dz. ew Nr 122, 191, 142,43
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Jastrzębia, obręb Owadów oznaczonych na mapie sytuacyjnej – Dz. Nr 723/2, 892/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kozienicki prawa własności nieruchomości - gmina Głowaczów obręb Brzóza oznaczonej na mapie sytuacyjnej – Dz. Nr 380/8, 380/6
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Zakrzew, obręb Zatopolice oznaczonej na mapie sytuacyjnej – Dz. Nr 28/20
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - Szydłowiec Miasto, obręb 0001 Szydłowiec, Dz. Nr 268/4, 268/7, 4087 ark. 9, 4087 ark. 8, 4022/5
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu - obręb Młodocin Mniejszy, gmina Kowala, oznaczonych na mapie sytuacyjnej Dz. Nr 688/1, 497/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji - obręb Zdwórz, gmina Łąck Dz. Nr 56/3, obręb Łąck, gmina Łąck Dz. Nr 562/2 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Dobre gmina Dobre, Dz. Nr 281/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obręb Rydzyno, jednostka ewidencyjna Słupno – Gmina Wiejska - Dz. Nr 7/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - obręb Żukowo, gmina Bielsk, Dz. Nr 8
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia udziału 1 części w prawie własności gruntu - obręb Sokołów Podlaski gmina Sokołów Podlaski na własność Powiatu Sokołowskiego, Dz. Nr 1560/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Zwoleński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości - gmina Policzna, obręb Wygoda, Dz. Nr 154/1, 175/1, 185/1
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, w obrębie 2-08-31, Dz. Nr 51/6 o pow. 0,1275 ha
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, w obrębie 2-08-31, Dz. Nr 51/7 o pow. 0,1185 ha
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Zwoleński z mocy prawa własności nieruchomości - gmina Przyłęk, obręb Przyłęk, Dz. Nr 511/1
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W GMINIE PRZYTYK: DZ. NR 34/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Pilawa, Dz. Nr 228, 1527
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Łaskarzew - obręb Zygmunty, gmina Łaskarzew, Dz. Nr 70/2, 94
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek - obręb Nr 4 gmina Sulejówek, Dz. Nr 161
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - nabycie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy – Miasto Płock, Dz. Nr 451, 1687/4, 1684/3, obręby Śródmieście oraz Radziwie, gmina Płock
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w stosunku do gruntu położnego w pow. kozienickim, gm. Sieciechów, Dz. Nr 371/9 i 371/10 z obr. 0015 Zajezierze
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu – gmina Trojanów - obręb Trojanów Dz. Nr 1498/1, obręb Majdan Dz. Nr 159 na własność Gminy Trojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Jabłonna, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 166/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Jagodno, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 17 o powierzchni 0,1900 ha, która w 1/4 części posiada nieuregulowany stan prawny
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Nadarzyn prawa własności gruntu - gmina Nadarzyn Dz. Nr 192 o pow. 0.76 ha obręb Stara Wieś
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/3 części nieruchomości - gmina Przytyk, obręb Domaniów, Dz. Nr 34/6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Domaniów, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 31/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Domaniów, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 20/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Jabłonna, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 139/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Jabłonna, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 140/9
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Łukówiec gmina Mrozy Dz. Nr 31, 721; obręb Kuflew gmina Mrozy Dz. Nr 911
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu – obręb Januszew, gmina Młodzieszyn, Dz. Nr 181/1, 169/1, 246/1
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE PRZYTYK: DZ. NR 28/2, 140/4, 146/11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – obręb Gulczewo Kolonia, jedn. ewid. Słupno – Gmina Wiejska, Dz. Nr 160/5; obręb Śladów, jedn. ewid. Brochów, Dz. Nr 258/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Zwoleń - Miasto, obręb 0001 Zwoleń, Dz. ew. Nr 2645/4, 2645/7
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Solec nad Wisłą – Dz. Nr 702/1, 703/1, 1169/1, 207/1
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu obręb Sobolew, gmina Sobolew, Dz. Nr 297, 355, 2316, 2456
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Sobolew, gmina Sobolew, Dz. Nr 2223/1, 2227, 3220
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia udziału 3/96 części gruntu - obręb Mokobody gmina Mokobody, na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 1239/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obręb PGR Grodkowo, jednostka ewidencyjna Wyszogród – Obszar Wiejski – Obszar Wiejski w Gminie Miejsko - Wiejskiej, Dz. Nr 23/2 o pow. 0,14 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Domaniów, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 19/2 o powierzchni 0,0630 ha
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - obręb Dziurków, gmina Solec nad Wisłą, Dz. Nr 350/1, 379/1, 398/3, 545/1, 590/1, 625/1, 636/1, 643/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Węgrowskiego, obręb Łosiewice gmina Łochów, Dz. Nr 71/1,265/1,264/1,270/1,109/1,210/1,218/1,220/1,325/3
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1501/2015 z dnia 24.04.2015 dotyczącej gruntu położonego w m. Pruszków obręb 21 Dz. Nr 137/16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - gmina Maciejowice, obręby: Ostrów Dz. Nr 156/1 (udział w 1 części), 220/1 i 45/2; Podwierzbie Dz. Nr 83/3; Kępa Podwierzbiańska Dz. Nr 66/4; Nowe Kraski Dz. Nr 30/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Słowików, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 39/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Domaniów, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 26/2, która w 28/64 częściach posiada nieuregulowany stan prawny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Lipski nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - gmina Ciepielów, obręb Czerwona, Dz. Nr 771/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Sieciechów, obręb Słowiki Nowe, Dz. ew. Nr 78/1
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntu zajętego pod ul. Lustrzaną, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. Nr 188, obręb 6-12-11
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ - gmina PRZYTYK, obręb DOMANIÓW DZ. NR 15/6
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego własności gruntu, położonego w gm. Konstancin-Jeziorna Dz. Nr 107 obręb, Czernidła, Dz. Nr 292 obręb, Ciszyca, Dz. Nr 445, obręb, Łęg
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego własności gruntu - gmina Konstancin-Jeziorna Dz. Nr 4 obręb, Gassy
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach - gmina Policzna, obręb Wygoda, oznaczonych na mapie do celów prawnych jako Dz. Nr 127/1, 179/2, 180/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu zajętego pod drogę wojewódzką - gmina Rzeczniów, obręb Pasztowa Wola Wieś , Dz. Nr 42/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie gruntu zajętego pod drogę wojewódzką – gmina Rzeczniów, obręb Pasztowa Wola Wieś , Dz. Nr 46/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie gruntu zajętego pod drogę wojewódzką - gmina Rzeczniów, obręb Pasztowa Wola Wieś , Dz. Nr 105/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie gruntu zajętego pod drogę wojewódzką – gmina Rzeczniów, obręb Pasztowa Wola Wieś , Dz. Nr 109/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Przytyk, DZ. NR 160/5
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową - obręb Wykowo, gmina Słupno- Dz. Nr 695/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego - obręb Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów, Dz. Nr 41/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku na własność Gminy Miasta Sulejówek, Dz. Nr 53/2, 53/3, 53/4, obręb 31 Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu – działki w obrębach: Stary Pilczyn, Lipniki, Wola Łaskarzewska gmina Łaskarzew na własność Gminy Łaskarzew
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 3/2, 3/3, 3/4 – obręb Miasta Sulejówek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, Dz. Nr: 174, 183, 160, 369, 367 w obrębach: 13, 14, 16
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 1660/2015 z dnia 07.05.2015 r. dotyczącej gruntu położonego Warszawie, Dzielnica Wola, Dz. proj. 203/4 obręb 6-07-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NR 516/R/2015 w sprawie przejścia na własność Gminy Kowala gruntu zajętego pod drogę gminną nr 3439002, położonego w gminie Kowala, obręb Huta Mazowszańska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręb Borowie gmina Borowie, Dz. Nr 428
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych - gmina Przyłęk, obręb 0002 Babin, Dz. Nr 105/1, obręb 0021 Stefanów, Dz. Nr 213/4
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Kostrogaj Przemysłowy, m. Płock, Dz. Nr 35/1, przejętą pod budowę Obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka - Etap I A
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Domaszew, gmina Maciejowice, na własność Gminy Maciejowie, Dz. Nr 578
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Leonów, gmina Maciejowice, na własność Gminy Maciejowice , Dz. Nr 83, 223, 205
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Domaszew, gmina Maciejowice, na własność Gminy Maciejowice, Dz. Nr 578
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasto Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu - Konstancin - Jeziorna, zajętego pod część ul. Kołobrzeskiej, obręb 01-19, Dz. Nr 82
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie przejścia na rzecz gminy - miasto Konstancin - Jeziorna prawa własności gruntu - Konstancin - Jeziorna, zajętego pod część ul. Kołobrzeskiej, obręb 01-27, Dz. Nr 61
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu - Jaworowa, gmina Raszyn, zajętego pod ul. Objazdową, Dz. projektowana Nr 153/1
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu - Słomin, gmina Raszyn, zajętego pod ul. 6 Sierpnia, Dz. projektowana 221/3
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką - obręb Mańkowo, gmina Stara Biała, Dz. Nr 40
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie gruntu pod drogę nr 575 dot. Dz. Nr 137/1 o pow. 5,9200 ha, obręb Kromnów, gmina Brochów
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu - Raszyn, zajętego pod ul. Zacisze, Dz. projektowana Nr 1037/2
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu - Raszyn, zajętego pod ul. Zacisze, Dz. projektowana Nr 1038/3
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu na własność Gminy Miasta Sulejówek- Miasto Sulejówek obręb 7 Dz. Nr 51, 62, 37 i obręb 3 Dz. Nr 90
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu na własność Gminy Maciejowice - obręb Leonów, gmina Maciejowice, Dz. Nr 250
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Garbatka - Letnisko, obręb Garbatka Let. Płd. , Dz. Nr 318
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Garbatka - Letnisko, obręb Garbatka Let. Północ, Dz. Nr 469, 471
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości, na własność Gminy Sobolew - obręb Sobolew, gmina Sobolew, Dz. ew. Nr 297, 355, 2316, 2456, 2223/1, 2227, 3220