Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
A A A

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa w ramach Wydziału Geodezji.

Aneta Konieczna

tel: 22 551 09 21

fax: 22 551 09 31

e-mail: akonieczna@mazowieckie.pl

adres: Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa

pokój 410

Przyjmowanie obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK: poniedziałek 8:00-16:00

 

Do zakresu działania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy, w szczególności:

1.   sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;

2.   planowanie działań kontrolnych w trybie i zakresie zgodnym z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;

3.   kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych z przepisami ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz standardami technicznymi w dziedzinie geodezji i kartografii;

4.   kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

5.   wnioskowanie do Głównego Geodety Kraju o zastosowanie ustawowych kar w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

6.   badanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

7.   wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

8.   prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących między innymi:

a)  ewidencji gruntów i budynków,

b)  gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

9.   opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;

10. prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych i wojewódzkiego zasobu geodezyjno- kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

11. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzorowanych zadań;

12. współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

13. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji gospodarstw rolnych;

14. prowadzenie rejestru i wydawanie dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-21 14:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-08-03 11:56:00 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-08-21 14:17:52 Osoba modyfikująca informację: Joanna Krzemińska
  ilość odwiedzin: 7801