Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI
A A A

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

 

Wojewoda Mazowiecki –stosownie do art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1  i art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1601 ze zm.) art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz.958)   informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia na cel publiczny – budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 (Południowa Obwodnica Warszawy) – odcinek: węzeł „Konotopa” (bez węzła) - węzeł „Opacz” ( z węzłem) – wraz z przebudową infrastruktury technicznej,  nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gminie Michałowice, obręb Opacz Kolonia , oznaczonych jako działki  ewidencyjne:

- nr 50/5  o powierzchni  0,0039 ha

- nr 57/1  o powierzchni  0,0190 ha

- nr 113/1 o powierzchni  0,0543 ha

- nr 116/1 o powierzchni  0,0592 ha

- nr 125/3 o powierzchni  0,0187 ha

- nr 194/1 o powierzchni  0,0354 ha

- nr 205/2 o powierzchni  0,0420 ha

- nr 229    o powierzchni  0,0536 ha

- nr 527/2 o powierzchni  0,0157 ha

- nr 527/4 o powierzchni  0,0371 ha

- nr 560    o powierzchni  0,2105 ha

- nr 589/2 o powierzchni  0,0001 ha

- nr 589/4 o powierzchni  0,0054 ha

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-01 11:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-01 11:13:10 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1536