Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
BIURO OCHRONY - STRONA GŁÓWNA
A A A

Biuro Ochrony - BO

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, tel: 22 695 66 58, pokój nr 620

Dyrektor Biura:
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Magdalena Kamińska
e-mail: mkaminska@mazowieckie.pl

Sekretariat:

tel: 22 695 66 58, fax: 22 695 66 86,
e-mail: b.ochrony@mazowieckie.pl ,
wejście "F", pokój nr 620

Godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek: 8.00 – 16.00

Struktura Biura:

Do zakresu działania Biura Ochrony należy, w szczególności:

1)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie oraz innych informacji ustawowo chronionych;

2)   zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3)      zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz szacowanie ryzyka;

4)   kontrola ochrony informacji niejawnych oraz kontrola przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji;

5)      okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;

6)   prowadzenie spraw związanych z upoważnianiem pracowników do dostępu do informacji niejawnych;

7)   współpraca z jednostkami administracji zespolonej oraz Państwową Strażą Rybacką
w zakresie ochrony informacji niejawnych;

8)      prowadzenie kancelarii tajnej;

9)      koordynacja, nadzór i kontrola ochrony danych osobowych w Urzędzie;

10)  realizacja zadań administratora danych osobowych;

11)  realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji;

12)  prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń o stanie majątkowym, składanych Wojewodzie i Dyrektorowi Generalnemu przez osoby pełniące funkcje publiczne;

13)  prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń lustracyjnych od osób zobowiązanych oraz ich przekazywaniem właściwym organom.

 

  • Oświadczenia majątkowe - informacja dla samorządów
  • Oświadczenia lustracyjne
  • Czas wytworzenia informacji: 2014-03-26 10:25:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
    Czas udostępnienia informacji: 2009-03-16 16:33:38 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
    Czas modyfikacji informacji: 2014-03-26 10:30:23 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
      ilość odwiedzin: 12667