Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.3.10.2014.DK ZAWIADOMIENIE
A A A

                                   Z A W I A D O M I E N I E


    Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42 poz. 340 ze zm.), w związku ze wszczęciem w dniu 20.06.2014r. postępowania administracyjnego na wniosek Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o., ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „przebudowa lotniska użytku publicznego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin w zakresie budowy Północnego Punktu Kontroli z infrastrukturą przystosowaną do kontroli bezpieczeństwa w tym obsługi ruchu towarowego na części działki nr 1/49 z obrębu ewidencyjnego 0001  1-01 w jednostce ewidencyjnej Nowy Dwór Mazowiecki”.

                                        zawiadamia się, że:

na podstawie art. 123 Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 35 ust. 3 Prawo budowlane, Wojewoda Mazowiecki w dniu 24.07.2014r. wydał postanowienie nr 334/II/2014, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym (w terminie 60 dni), na które nie służy zażalenie.
   Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, w dniach od  pn. w godz. 12:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ-II.7820.3.10.2014.DK

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-25 13:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-25 13:30:57 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 434