Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO DZ. NR 18/1, 18/2, 104
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku  prowadzone są, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, iż grunt zajęty pod drogę publiczną –  drogę powiatową nr 31113 / Gójsk – Mościska – droga nr 10 /- aktualny nr drogi 3717 W, położone w obrębach  Całownia oraz Mościska, jednostka ewidencyjna Szczutowo – Gmina Wiejska, oznaczone w rejestrach gruntów jako działki: nr 18/1 o  pow. 0,0513 ha   i nr 18/2 o pow. 0,0600 ha oraz  nr  104  o pow.  0,0500 ha i nr 173 o pow. 0,2300 ha,  stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 2623143).

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturą: SPN-P.7533.76.2013 i SPN-P.7533.77.2013.

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-20 13:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-20 13:21:37 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 785