Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.SMS.7119-D/145/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                       OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1194 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 24 października 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t.j.), decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10/10 znak WIŚ.II.SMS.7119-D/145/10 z dnia  5 sierpnia 2010 r.  zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: „polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa – Węgrów, na odcinku od km 20+643 (granica m. st. Warszawa) do km ok. 41+400 (początek projektowanej obwodnicy m. Stanisławów)/ w związku z korektą geometrii drogi rzeczywisty pikietaż projektowanego odcinka drogi został określony jako: od km 20+643 do km 41+360/,  na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki, (gminy: Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisławów) oraz powiatu Wołomin (gmina Zielonka) województwa mazowieckiego.” Zakres zmiany zlokalizowany na działkach nr ew.: 70/1, 65, 79/1 obręb 0008-8; 145/1, 1/1, 116/1, 57/1, 10/1, 1/3 obręb 0013-13; 19, 17, 14/35, 15/1, 20, 1/3 obręb 0027-27 w jednostce Sulejówek oraz 1875 obręb 0019 Okuniew w jednostce Halinów – obszar wiejski. Wnioskowana zmiana dotyczy charakterystycznych parametrów sieci kanalizacyjnej.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, działający przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
    Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

znak sprawy: WIŚ.II.SMS.7119-D/145/10

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-04 11:20:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-11-04 11:22:47 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 246