Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ OGÓLNY - SPN.VII
A A A

Oddział Ogólny - SPN-VII

Kierownik:

Dariusz Górecki
tel. 22 695-62-57.
e-mail: dgorecki@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

  1. opracowywanie zbiorczych sprawozdań wewnętrznych;
  2. planowanie i rozliczanie środków budżetowych przydzielonych do dyspozycji Wydziałowi;
  3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
  4. realizowanie postępowań w zakresie zamówień publicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu (w szczególności: wybór wykonawców opinii, ekspertyz, operatów szacunkowych);
  5. zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących nadzorowanych przedsiębiorstw oraz struktury i działalności Wydziału;
  6. koordynowanie czynności z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, z zapewnieniem stosowania wymogów przewidzianych odpowiednimi regulacjami prawnymi.
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-04 17:08:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-02-10 11:40:50 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2013-04-04 17:10:27 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 33797