Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7820.3.4.2015.MP OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA W DNIU 08.05.2015
A A A

                       OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. nr 42, poz. 340 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08 maja 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przebudowy lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa obiektu do obsługi ruchu lotniczego dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie: Budowy wieży radarowej, budynku technicznego obsługi radaru zewnętrznego agregatu prądotwórczego, kontenerowej stacji transformatorowej, zbiornika na nieczystości ciekłe, podziemnego zbiornika na wodę p.poż wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórki istniejącej wieży radarowej, związanych z istniejącym Ośrodkiem Radiolokacyjnym PSR/MSSR Warszawa zlokalizowanym na działce nr ew. 6 jedn. ewid. 146506_8 obręb 2-06-12 w dzielnicy Włochy położonej w Warszawie, województwo Mazowieckie”.
     Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8,
02-147 Warszawa.
    Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).
     Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godz. 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
     Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

znak: WI-II.7820.3.4.2015.MP

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-27 08:42:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-27 08:43:29 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 97