Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2013R., DECYZJI NR 103/13, ZNAK: WIŚ-R.7840.31.12.2013.MK, UCHYLAJĄCEJ W CAŁOŚCI DECYZJĘ PREZYDENTA MIASTA RADOMIA NR 617/2013, ZNAK: ARI.6740.2.8.2013.KP ZEZWALAJĄCEJ INWESTOROWI NA REALIZAC
A A A

WOJEWODA  MAZOWIECKI
                                                                         Radom, dnia 8 października 2013r.
WIŚ-R.7840.31.12.2013.MK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

       Działając na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11 f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267),

                                                       zawiadamiam

        o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego dnia 7 października 2013r., decyzji
Nr 103/13, znak: WIŚ-R.7840.31.12.2013.MK, uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Radomia Nr 617/2013, znak: ARI.6740.2.8.2013.KP z dnia 22 sierpnia 2013r., zezwalającej Inwestorowi na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – „Budowa ulicy Góralskiej w Radomiu, na odcinku od ulicy Działkowej do działki nr 204/14 jako ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania wraz z odwodnieniem
i oświetleniem” oraz zatwierdzającej projekt budowlany ww. inwestycji drogowej
i zatwierdzającej podział działek ze wskazaniem działek objętych inwestycją i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

                                                      oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tej decyzji w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 204.

                                                        Pouczenie

          Na decyzję stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu, za moim pośrednictwem
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-14 11:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Malwina Siwik
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-14 12:00:48 Osoba udostępniająca informację: Malwina Siwik
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 423