Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
SAMODZIELNE STANOWISKA RADCÓW PRAWNYCH LEX-II
A A A

Samodzielne Stanowiska Radców Prawnych LEX-II

Tel. 22 695 65 18,
Fax. 22 695 60 71.

Zakres działania:

 1. Zastępstwo procesowe w imieniu Wojewody i Dyrektora Generalnego przed sądami, w tym sądami polubownymi przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 2. Realizacja zadań dotyczących współpracy z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa;
 3. Wykonywanie obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz Wydziałów Urzędu, w tym:
  • wydawanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne,
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych w postępowaniach sądowych przed I i II instancją w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków
  • opiniowanie projektów aktów prawnych ministrów i centralnych organów administracji rządowej
  • opiniowanie umów , porozumień , w tym w sprawach zamówień publicznych;
  • opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych;
  • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;
 4. Obsługa prawna Wojewody w zakresie przygotowywania pod obrady rządu projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa mazowieckiego;
 5. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym odpowiedzi na wystąpienia w ramach prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa, kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz Urzędu Kontroli Skarbowej i Rzecznika Praw Obywatelskich;
 6. Przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozporządzenia Wojewody stanowiące przepisy prawa miejscowego;
 7. Udzielanie pomocy prawnej w sprawach skomplikowanych i precedensowych związanych z zaskarżaniem do sądu administracyjnego ostatecznych decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - na wniosek dyrektora właściwego Wydziału Urzędu.
Czas wytworzenia informacji: 2011-10-13 09:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daniel Koleński
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-09 09:36:00 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2011-10-13 09:53:09 Osoba modyfikująca informację: Daniel Koleński
  ilość odwiedzin: 34488