Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI.II.7820.2.5.2014.BK OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

          

                  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
                                         o wydaniu decyzji


     Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 25 listopada 2014 r. została wydana decyzja Nr 499/II/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Królewska), polegająca na budowie chodnika na odc. od ul. Orzeszkowej w kierunku ul. Okulickiego w Grodzisku Mazowieckim. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana została na działce nr ew. 79/3, obręb 31, jedn. ew. G-189, wchodzącej w skład pasa drogi wojewódzkiej oraz na działce przeznaczonej do podziału nr ew. 71/4, obręb 31, jedn. ew. G-189”.
     Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego działający za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z/s ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, reprezentowanego przez Dyrektora Pana Zbigniewa Ostrowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Nadanego.
     Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
     Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): obręb 31: 79/3, 71/4 (71/23 i 71/24).
      Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni  od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-15 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).


WI.II.7820.2.5.2014.BK

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-12-08 10:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-12-08 10:44:02 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 238