Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WIŚ-III.747.3.11.2013.EA - BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII KOLEJOWEJ E75 NA ODCINKU WARSZAWA REMBERTÓW - ZIELONKA OD KM 12,344 (LINIA KOLEJOWA NR 2) DO KM 19,350 LINII KOLEJOWEJ NR 449 – ODCINEK I A.
A A A

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) informuję, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika p. Piotra Borysa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:

 

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa Rembertów - Zielonka od km 12,344 (linia kolejowa Nr 2) do km 19,350 linii kolejowej Nr 449  – odcinek I a, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)".

 

na terenie Miasta Stołecznego Warszawy i Miasta Zielonka, na działkach ewidencyjnych:

 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA REMBERTÓW

Lp.

Dotychczasowy właściciel

Użytkownik wieczysty,
władający lub zarząd trwały

Nr działki
przed podziałem
(powierzchnia ha)

Nr działki projektowanej przeznaczonej pod inwestycje

(powierzchnia ha)

Nr działki
pozostającej
(powierzchnia ha)

 

OBRĘB: 3-00-49 DZIELNICA REMBERTÓW

1

Skarb Państwa

Zarząd Dróg Miejskich

1/2 (0,4029)

1/4 (0,0093)

 

1/5 (0,3936)

2

Skarb Państwa

PKP S.A.

3 (13,1474)

3 (13,1474)

 

3

Skarb Państwa

PKP S.A.

14 (0,0561)

14 (0,0561)

 

 

OBRĘB: 3-00-48 DZIELNICA REMBERTÓW

4

Skarb Państwa

PKP S.A.

196/2 (1,8285)

196/2 (1,8285)

teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

5

Skarb Państwa

PKP S.A

211 (1,9175)

211 (1,9175)

 

 

OBRĘB: 3-09-30 DZIELNICA REMBERTÓW

6

Skarb Państwa

Zarząd Dróg Miejskich

69 (0,0673)

69/1 (0,0058)

69/2 (0,0615)

7

Skarb Państwa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

68 (2,0795)

68/1 (0,0014)

68/2 (2,0781)

 

OBRĘB: 3-21-28 DZIELNICA REMBERTÓW

8

Akademia Obrony Narodowej

 

2/40 (1,0862)

2/191 (0,0093)

2/192 (1,0769)

9

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o

 

101 (3,0883)

101/1 (0,1000)

101/2 (0,0101)

101/3 (2,9782)

10

Skarb Państwa

 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

2/27 (1,5583)

2/189 (0,0162)

2/190 (1,5421)

11

Właściciel nieustalony

 

Warszawska Spółdzielnia Spożywców-Praga Południe

1 (0,4795)

1/1 (0,0525)

1/2 (0,4270)

12

Właściciel nieustalony

Zarząd Dróg Miejskich

64 (0,5872)

64/1 (0,0022)

64/2 (0,5850)

 

OBRĘB: 3-09-09 DZIELNICA REMBERTÓW

13

Właściciel nieustalony

Zarząd Dróg Miejskich

59/6 (0,4150)

59/7 (0,0238)

59/8 (0,3912)

14

Właściciel nieustalony

Zarząd Dróg Miejskich

20/11 (0,2080)

20/19 (0,0139)

20/20 (0,1941)

15

Bazaniak Roman (wł.1/6);

Bazaniak Wiesława (wł. 1/6); Kazimierczyk Alina (wł. 1/4)  Kazimierczyk; Andrzej (wł. 1/4); Pasoń Barbara Józefa (wł.1/6)

 

17 (0,5401)

17/1 (0,0673)

17/2 (0,4728)

16

Jędrysiak Halina (wł. 1/2);

Kleszko Władysław (wł. 1/2)

 

16 (0,0475)

16/1 (0,0039)

16/2 (0,0436)

17

Jędrysiak Alina (wł.1/2);

Kania Regina (wł. 1/2)

 

18 (0,1199)

18/1 (0,0295)

18/2 (0,0904)

18

Skarb Państwa

PKP S.A.

19 (0,6708)

19 (0,6708)

 

 

OBRĘB: 3-09-03 DZIELNICA REMBERTÓW

19

Wejchert Tadeusz

.

Miasto Stołeczne Warszawa

2/79 (12,2355)

2/186 (0,0050)

2/188 (0,0258)

2/187 (12,2047)

20

Właściciel nieustalony

Miasto Stołeczne Warszawa

2/78 (6,4499)

2/184 (0,0189)

2/185 (6,4310)

21

Skarb Państwa

PKP S.A

3 (3,6438)

3 (3,6438)

 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA WESOŁA

 

OBRĘB: 08-02-01 DZIELNICA WESOŁA

22

Teren Niehipotekowany

Zarząd Dróg Miejskich

1 (3,2808)

1/2 (0,1134)

1/1 (0,0836)

1/3 (3,0838)

23

Skarb Państwa

 

PKP S.A.

2 (9,6746)

2 (9,6746)

teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

 

OBRĘB: 08-01-01 DZIELNICA WESOŁA

24

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica

1/5 (155,4310)

1/7 (0,2299)

1/6 (0,0648)

1/8 (155,1363)

MIASTO ZIELONKA POWIAT WOŁOMIŃSKI

 

OBRĘB: 5-60-02 ZIELONKA

25

Skarb Państwa

Nadleśnictwo Drewnica w Ząbkach

292 (31,3597)

292/1 (0,3401)

292/2 (31,0196)

26

Skarb Państwa

Nadleśnictwo Drewnica w Ząbkach

293 (32,1343)

293/1 (0,2710)

293/2 (31,8633)

27

Skarb Państwa

Nadleśnictwo Drewnica w Ząbkach

294 (17,8218)

294/1 (0,0022)

294/2 (17,8196)

28

Skarb Państwa

PKP S.A

240 (13,4971)

240 (13,4971)

 

 

OBRĘB: 5-20-12 ZIELONKA

29

Skarb Państwa

PKP S.A.

81 (3,0225)

81 (3,0225)

 

 

OBRĘB: 5-20-09 ZIELONKA

30

Skarb Państwa

PKP PLK S.A.

2 (1,4239)

2 (1,4239)

 

 

OBRĘB: 5-20-08 ZIELONKA

31

Skarb Państwa.

PKP S.A.

1 (1,5313)

1 (1,5313)

teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

 

w zakresie:

· budowy, przebudowy i rozbudowy układu torowego wraz z odwodnieniem,

· budowy, przebudowy i rozbudowy układów peronowych wraz z budową odwodnienia na przystankach osobowych Zielonka Bankowa i Mokry Ług,

· budowy, przebudowy i rozbudowy sieci trakcyjnej wraz przebudową podstacji energetycznej w Warszawie Rembertów,

· budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej,

· budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

· budowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych),

· budowy, przebudowy i rozbudowy elektroenergetyki do 1 kV,

·budowy, przebudowy, rozbudowy obiektów inżynieryjnych (przepusty, wiadukty kolejowe i drogowe, przejścia podziemne i mosty),

· budowy urządzeń ochrony środowiska oraz ekranów akustycznych,

· przebudowy do kat. B przejazdów i przejść w poziomie torów, wraz z przebudową dróg na dojazdach,

· budowy kontenerów teletechnicznych i SRK

· rozbiórki obiektów kubaturowych,

· rozbiórki peronów jednokrawędziowych (z elementami wyposażenia) na p.o. Zielonka bankowa

· zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski, w terminie 7 dni, od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie.

 

 

WIŚ-III.747.3.11.2013.EA

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-03 08:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-03 08:48:05 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 669