Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO, W DNIU 30.09.2013 R., DECYZJI NR 511/13, ZNAK: WIŚ-I.7821.27.4.2013.AK1, UTRZYMUJĄCEJ W MOCY DECYZJĘ 5/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO Z DNIA 2 SIERPNIA 2013 R., ZNAK: AB.6740.5.2013
A A A

                     


OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), dalej zwanej „Kpa”,

zawiadamiam,

o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 30 września  2013 r., decyzji Nr 511/13, znak:  WIŚ-I.7821.27.4.2013.AK1, utrzymującej w mocy decyzję 5/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 sierpnia 2013 r., znak: AB.6740.5.2013, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej /ul. Marii Konopnickiej/ w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z oświetleniem, budową chodników, budową elementów odwodnienia powierzchniowego – ścieki pochodnikowe oraz realizacją elementów eksploatacyjnych dróg na działkach o nr ew.: 95, 92/3, 93/4, 101/3, 100/3, 94/1* (94/3, 94/2), 81/23,81/18, 80/4, 79* (79/2, 79/1, 79/3), 78/11, 49/13, 48/3, 47/15, 111/4, 41/9, 34* (34/2, 34/1, 34/3), 31/11, 35/1, 31/10, 106/1, 109, 107* (107/1, 107/2,), 108* (108/1, 108/2), 23/10, 24/1, 29/2, 31/12 w obrębie 4-02 w Nowym Dworze Mazowieckim (*działka podlegająca podziałowi - pogrubioną czcionką oznaczono działkę przeznaczona pod planowaną inwestycję),

 oraz informuję,

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tej decyzji w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, II piętro, wejście F od Al. Solidarności, pokój nr 500, w godzinach:  poniedziałki 12-16; środy 8-12, piątki 8-12; tel. 22  695-65-10.
    Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Pouczenie

    Na decyzję stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

WIŚ-I.7821.27.4.2013.AK1

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-07 13:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-07 13:35:04 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 355