Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA GMINĘ GÓRA KALWARIA GRUNTU (RÓŻNE ULICE)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w powiecie piaseczyńskim, Gminie Tarczyn, oznaczony jako działki ewidencyjne nr: 129 o pow. 0.14 ha, 392 o pow. 0.20 ha, 623 o pow. 0.97 ha, 145 o pow. 0.90 ha, 699 o pow. 0.07 ha, 441 o pow. 0.11 ha, 456 o pow. 0.11 ha, 497 o pow. 0.11 ha, 432 o pow. 0.42 ha, 469 o pow. 0.70 ha, 482 o pow. 0.11 ha z obrębu 0024-Prace Duże zajęty pod drogi gminne – ulice: Mostową, Tarczyńską, Kardynała Tysiąclecia, Wacława Lipnickiego, Mieczysława Fogga, Mokrą, Aleję ks. Konrada Pyrki, stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością Gminy Tarczyn.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-II.7533.928.2011.MK.

Czas wytworzenia informacji: 2012-01-02 12:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-01-02 12:28:43 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1250