Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999R. NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE W GMINIE BULKOWO NA WŁASNOŚĆ GMINY (NOWA WERSJA)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w dniu 15 grudnia 2011r. wydane zostały decyzje administracyjne o numerach 344/P/11 – 353/P/11 - na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - potwierdzające nabycie przez Gminę Bulkowo prawa własności następujących nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - drogi gminne:

 

1. decyzja nr 344/P/11 - działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 5 o pow. 0,41 ha położona w obrębie Sąchocino Czyżewo gm. Bulkowo - zajęta pod drogę gminną nr 310601 droga wojewódzka nr 212 Sochocino-Czyżewo -  obecny nr drogi 290401W ,

2. decyzja nr 345/P/11 - działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 175 o pow. 0,24 ha i nr 176 o pow. 0,31 ha  położone w obrębie Sąchocino  Praga  gm. Bulkowo - zajęte pod  drogę gminną nr 310601 droga wojewódzka nr 212 Sochocino-Czyżewo -  obecny nr drogi 290401W ,

3. decyzja nr 346/P/11 - działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 17 o pow. 0,74 ha i nr 31 o pow. 0,31 ha  położone w obrębie Badurki gm. Bulkowo - zajęte pod  drogę gminną nr 310602 Sochocino-Badurki-granica gminy / Ostrzykówek /  -  obecny nr drogi 290402W ,

4. decyzja nr 347/P/11 - działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 14 o pow. 1,46 ha i nr 86 o pow. 0,41 ha  położone w obrębie Sąchocino  Czyżewo gm. Bulkowo - zajęte pod  drogę gminną nr 310602 Sochocino-Badurki-granica gminy /Ostrzykówek /  -  obecny nr drogi 290402W ,

5. decyzja nr 348/P/11 - działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 8 o pow. 0,93 ha położona w obrębie Łubki Nowe  gm. Bulkowo - zajęta pod  drogę gminną nr 310603 Nowe Łubki – granica gminy  -  obecny nr drogi 290403W ,

6. decyzja nr 349/P/11 - działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 85 o pow. 1,27 ha i nr 234 o pow. 0,36 ha  położone w obrębie Łubki Nowe gm. Bulkowo - zajęte pod  drogę gminną nr 310604 Nowe Łubki - Malenie  -  obecny nr drogi 290404W ,

7. decyzja nr 350/P/11 - działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 204 o pow. 0,04 ha i nr 208 o pow. 0,36 ha  położone w obrębie Słupca gm. Bulkowo - zajęte pod  drogę gminną nr 310604 Nowe Łubki - Malenie  -  obecny nr drogi 290404W ,

8. decyzja nr 351/P/11 - działki oznaczone w rejestrze gruntów nr 136 o pow. 0,57 ha i nr 140 o pow. 0,85 ha  położone w obrębie Majdany gm. Bulkowo - zajęte pod  drogę gminną nr 310604 Nowe Łubki - Malenie  -  obecny nr drogi 290404W ,

9. decyzja nr 352/P/11 - działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 88 o pow. 0,98 ha położona w obrębie Daniszewo Malenie gm. Bulkowo - zajęta pod  drogę gminną 

nr 310604 Nowe Łubki - Malenie  -  obecny nr drogi 290404W ,

10. decyzja nr 353/P/11 - działka oznaczona w rejestrze gruntów nr 211 o pow. 0,42 ha położona w obrębie Słupca gm. Bulkowo - zajęta pod drogę gminną nr 310605 Słupca – przez wieś -  obecny nr drogi 290405W /.

Czas wytworzenia informacji: 2012-01-18 13:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-01-18 13:53:36 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 958