Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999R. NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA PŁOCK NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – DZIAŁEK NR 997/7, 997/8, 997/9, 997/10 I 997/10
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w dniu 23 lipca 2013r. wydana została decyzja administracyjna nr 252/P/13 - na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

potwierdzająca nabycie przez Gminę Miasto Płock z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności gruntu położonego w Płocku w obrębie nr 8 „Śródmieście” oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki: nr 997/7 o pow. 0,7738 ha, nr 997/8 o pow. 0,0543 ha, nr 997/9 o pow. 0,0005 ha i nr 997/10 o pow. 0,1457 ha, zajętego pod drogę gminną stanowiącą ulicę Rybaki.

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-03 15:19:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-03 15:20:45 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 684