Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.747.2.3.2014.EA ZAW. O WYD. DECYZJI O USTALENIU LINII KOLEJOWEJ-BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII KOL. WARSZAWA REMBERTÓW-ZIELONKA-TŁUSZCZ
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

 

Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.1594, ze zm.) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), informuję że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika p. Jerzego Korzeniowskiego, została wydana w dniu 1 lipca 2014 roku decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

 

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) - stacja Wołomin w km 20,200 – 24,450 linii kolejowej nr 6 oraz budowanego odcinka linii kolejowej nr 21 – odcinek IIIa, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)".

 

na terenie Miasta Wołomin i Kobyłka, na działkach ewidencyjnych:

 

MIASTO KOBYŁKA, POWIAT WOŁOMIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp.

Dotychczasowy właściciel

Użytkownik wieczysty,
władający lub zarząd trwały

Nr działki
przed podziałem
(powierzchnia ha)

Nr działki projektowanej przeznaczonej pod inwestycje

(powierzchnia ha)

Nr działki
pozostającej
(powierzchnia ha)

 

OBRĘB: 34 KOBYŁKA

1

Skarb Państwa

 

1 (24,3316)

1 (24,3316)

teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja Nr 3 MIR z dnia 24 marca 2014 roku

 

MIASTO WOŁOMIN, POWIAT WOŁOMIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 

OBRĘB: 22 WOŁOMIN

2

Skarb Państwa Starosta Powiatu Wołomińskiego

Polskie Koleje Państwowe S.A

1/10 (22,5982)

1/10 (22,5982)

teren zamknięty

3

Skarb Państwa Starosta Powiatu Wołomińskiego

Polskie Koleje Państwowe S.A

1/9 (0,0302)

1/9 (0,0302)

teren zamknięty

4

Powiat wołomiński

 

1/7 (0,2673)

1/7 (0,2673)

 

OBRĘB: 18 WOŁOMIN

5

Właściciel nieustalony

Gmina Wołomin

16/5 (0,3840)

16/6 (0,0755)

16/7 (0,3085)

6

Właściciel nieustalony

Gmina Wołomin

161 (0,4401)

161/1 (0,0050)

161/2 (0,4351)

7

Koc Marzena

 

171/3 (0,0779)

171/9 (0,0031)

171/8 (0,0748)

8

Olszewski Hieronim

 

171/2 (0,0814)

171/7 (0,0066)

171/6 (0,0748)

9

Borkowska Bronisława Bożena

.

172 (0,2489)

172/2 (0,0126))

172/1 (0,2363)

10

Cymerman Albina

 

173/1 (0,0966)

173/5 (0,0039)

173/6 (0,0927)

11

Kolanowski

Gerard  Adam

Kolanowska Krystyna

 

173/2 (0,1569)

173/3 (0,0626)

173/4 (0,0943)

OBRĘB: 19 WOŁOMIN

12

Gmina Wołomin

Urząd Miejski Wołomin

120/1 (0,1362)

120/12 (0,0026)

120/13 (0,1336)

13

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie

 

120/8 (0,1293)

120/15 (0,0203)

120/14 (0,0173)

120/16 (0,0917)

14

Właściciel nieustalony

Powiat wołomiński

121 (0,3044)

121/1 (0,1969))

121/2 (0,1075)

15

Gmina Wołomin

.

122/1 (0,1005)

122/3 (0,0264))

122/4 (0,0,0741)

OBRĘB: 27 WOŁOMIN

16

Drożdż Ewa Maria

Krajewski Michał

Orlikowska – Bindrowska Agnieszka Marzena

Orlikowska Wanda

Parkasiewicz Gabriela Monika

.

142/1 (0,0239)

142/5 (0129)

142/6 (0,0110)

17

Właściciel nieustalony

Gmina Wołomin

142/3 (0,1274)

142/3 (0,1274)

 

18

Gmina Wołomin

 

155 (0,3944)

155/1 (0,0077

155/3 (0,1088)

155/2 (0,0441)

155/4 (0,2338)

19

Brzozowski Marian

Brzozowska Helena

.

176 (0,0375)

176/1 (0,0018)

176/2 (0,0357)

20

Właściciel nieustalony

Pawłowska Aleksandra

177 (0,0393)

177/1 (0,0026)

177/2 (0,0367)

21

Właściciel nieustalony

Danielak Maria

Gryszkiewicz Alicja

Młynarczyk Ewa

Philip Andrzej

Philip Krystyna

Philip Melania

Szewczyk Ludmiła

Willam Andrzej

Willam Donata

Willam Magdalena

Willam Norbert

Willam Stanisław

178 (0,0539)

178/1 (0,0172)

178/2 (0,0367

22

Właściciel nieustalony

Gmina Wołomin

191 (0,1461)

191/1 (0,0063)

191/2 (0,1398)

23

Gmina Wołomin

Urząd Miejski Wołomin.

192/1 (0,0044)

192/1 (0,0044)

 

24

Właściciel nieustalony

Powiat Wołomiński

205/3 (0,3871)

205/7 (0,0009)

205/8 (0,3862)

25

Gmina Wołomin

Urząd Miejski Wołomin.

220/1 (0,0024)

220/1 (0,0024)

 

26

Powiat Wołomiński

 

220/5 (0,2260)

220/6 (0,0687)

220/7 (0,1573)

OBRĘB: 28 WOŁOMIN

27

Bronowski Andrzej

Bronowski Michał

 

2 (0,1053)

2/1 (0,0081)

2/2 (0,0972)

28

Chmielewska Stanisława

 

3/2 (0,0556)

3/3 (0,0247)

3/4 (0,0309)

29

Szcześniak Jolanta

 

5 (0,0487)

5/1 (0,0223)

5/2 (0,0264)

30

Właściciel nieustalony

Gmina Wołomin

6 (0,0143)

6/1 (0,0037)

6/2 (0,0038)

6/3 (0,0068)

31

Właściciel nieustalony

Gmina Wołomin

7 (0,0662)

7/1 (0,0066)

7/2 (0,0096)

7/3 (0,0500)

33

Rozbicka Hanna

Rozbicki Jan Aleksander

 

12 (0,0614)

12/1 (0,0098)

12/2 (0,0516)

33

Zator Sylwia

Nowak Robert

Nowak Bożena

Pietrzak Agnieszka

Pietrzak Norbert

Liss Roksana

Liss Adrian

 

13 (0,0721)

13/1 (0,0076)

13/2 (0,0645)

34

Właściciel nieustalony

Skarb Państwa Starosta Powiatu Wołomińskiego

14/1 (0,4542)

14/3 (0,0038)

14/4 (0,4504)

35

Właściciel nieustalony

Powiat Wołomiński

129/1(0,1994)

129/12 (0,0707)

129/13 (0,1292)

OBRĘB: 20 WOŁOMIN

36

Właściciel nieustalony

Gmina Wołomin

179 (0,0782)

179/2 (0,0028)

179/1 (0,0754)

37

Właściciel nieustalony

Gmina Wołomin

114 (0,2702)

114/2 (0,0007)

114/1 (0,2695)

OBRĘB: 21 WOŁOMIN

38

Skarb Państwa

Gmina Wołomin

163/2 (0,2064)

163/80 (0,0432)

163/81 (0,1632)

OBRĘB: 23 WOŁOMIN

39

Właściciel nieustalony

Gmina Wołomin

42 (0,1311)

42/3 (0,0017)

42/4 (0,1294)

OBRĘB: 25 WOŁOMIN

40

Gmina Wołomin

 

1/12 (0,1509)

1/15 (0,0088)

1/16 (0,1421)

41

Właściciel nieustalony

Powiat Wołomiński

36 (0,0123)

36/1 (0,0110)

36/2 (0,0013)

42

Skarb Państwa

 

37 (0,5086)

37/1 (0,1404)

37/2 (0,3682)

43

Właściciel nieustalony.

Powiat Wołomiński

38 (0,0108)

38 (0,0108)

 

44

Januszewska Apolonia Bogusława

Miller Leszek

Miller Eleonora

Tokarski Kazimierz

Tokarska Janina

 

40 (0,0269)

40/1 (0,0106)

40/2 (0,0160)

45

Januszewska Apolonia Bogusława

Miller Leszek

Miller Eleonora

Tokarski Kazimierz

Tokarska Janina

 

41 (0,0265)

41/1 (0,0151)

41/2 (0,0114)

46

Angielski Artur

Angielska Teresa.

 

42 (0,0538)

42/1 (0,0119)

42/2 (0,0419)

47

Adasiak Janina

Bereza Beata Agnieszka

Bereza Bożena

Bereza Jerzy Wojciech

Decyk Olga

Filipowicz Jarosław Wincenty

Getka Aneta

Giera Agnieszka

Grądzki Krystian Krzysztof

Kurek Dorota

Kur Emilia Grażyna

Kłyszejko Barbara

Lipiec Ewa Dorota

Olszowy Bartosz

Olszowy Edward

Piwowarski Szymon

Romanik Kamil Adam

Rozbicka Barbara Jolanta

Rozbicka Joanna Elżbieta

Rozbicka Jolanta Barbara

Rozbicki Przemysław Paweł

Rozbicki Radosław Wojciech

Skotnicka Katarzyna

Tokarska Magdalena Elżbieta

Tokarska Maria

Tokarski Józef

Tokarski Kazimierz

Tokarski Wojciech

Waś Artur Jakub

Wilczak Izabela

Wyszyńska Edyta

Zieliński Piotr

Woźniak Anna

Woźniak Zbigniew Stanisław

Jabłońska Anna

Maślanka Jarosław

Kostrzewa Stanisław

Kostrzewa Marianna

Kur Urszula

Kur Sławomir

Sieradzińska Dominika Elżbieta

Sieradziński Piotr

Hoff Monika

Hoff Marcin

Rudnik Monika

Rudnik Wojciech

Kuytyłowska Małgorzata

Kutyłowski Szymon

Wyszyńska Mieczysława

Wyszyński Grzegorz

Harwas Bartłomiej Łukasz

Harwas Anna Barbara

Mianowska Iwona Marzena

Mianowski Piotr Jacek

Wiśniewska Wiesława

Wiśniewski Ryszard

Tyszka Justyna

Tyszka Robert

Podolak Michał Adam

Strąk-Podolak Katarzyna

Zakrzewska Anna

Zakrzewski Marian Stanisław

Szcześniak Anna

Szcześniak Sławomir

Wilczuk Jolanta Anna

Wilczuk Piotr

Swierżewski Grzegorz

Świerżewska Renata

Tokarski Adam

Tokarski Piotr

 

45 (0,2201)

45/3 (0,0303)

45/4 (0,1898)

48

Gmina Wołomin

.

46/1 (0,1060)

46/5 (0,0242)

46/6 (0,0818)

49

Gmina Miasto Wołomin

 

46/4 (0,3791)

46/7 (0,0253)

46/8 (0,3538)

50

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie -  Rejon Drogowy Wołomin

 

105/1 (0,4415)

105/19 (0,0349)

105/20 (0,4066)

51

Właściciel nieustalony

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Wołomin

105/14 (0,7200)

105/21 (0,0901)

105/22 (0,6299)

OBRĘB: 17 WOŁOMIN

52

Okuniewska Magdalena

Damięcki Krzysztof

Damięcka Irena

 

389 (0,3731)

389/1 (0,0289)

389/2 (0,3442)

53

Damięcki Krzysztof

Damięcka Irena

 

390 (0,0614)

390/1 (0,0039)

390/2 (0,0575)

54

Skarb Państwa Starosta Powiatu Wołomińskiego

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych Zarząd Dróg w Warszawie

391 (0,0234)

391/1 (0,0021)

391/2 (0,213)

55

Skarb Państwa Starosta Powiatu Wołomińskiego

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych Zarząd Dróg w Warszawie

394/2 (0,3900)

394/3 (0,0773)

394/4 (0,3127)

OBRĘB: 26 WOŁOMIN

56

Gmina Wołomin

 

1/2 (0,1835)

1/9 (0,0354)

1/10 (0,1481)

57

Właściciel nieustalony

Gmina Wołomin

1/8 (0,5220)

1/11 (0,1062)

1/12 (0,4158)

58

Właściciel nieustalony

Figat Adolf

Maślankiewicz  Bronisław

2 (0,1600))

2/1 (0,0599)

2/2 (0,1001)

59

Milczarz Irena

Milczarz Stanisław

15 (0,1600))

15/1 (0,0485)

15/2 (0,0030)

15/3 (0,1085)

60

Przybysz Jacek

 

16 (0,0566)

16/1 (0,0081)

16/2 (0,0485)

61

Broński Stanisław

 

17 (0,0920)

17/1 (0,0014)

17/2 (0,0906)

62

Rembelski Zbigniew

 

18 (0,0734)

18/1 (0,0015)

18/2 (0,0719)

63

Jarosz Dorota

Jarosz Krzysztof Jacek

 

20 (0,0607)

20/1 (0,0038)

20/2 (0,0569)

64

Olszewski Hieronim

Olszewska Krystyna

 

21 (0674)

21/1 (0015)

21/2 (0,0659)

65

Gmina Wołomin

 

42 (0,3426)

42/1 (0,1108)

42/2 (0,2318)

OBRĘB: 11 WOŁOMIN

66

Właściciel nieustalony

Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich-Rejon Drogowy Wołomin

2 (0,4755)

2/1 (0,0793)

2/2 (0,3962)

OBRĘB: LIPINY NOWE 02 WOŁOMIN

67

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A.

1 (1,6711)

1 (1,6711)

Teren zamknięty

OBRĘB: LIPINY NOWE 01 WOŁOMIN

68

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

1 (3,8478)

1 (3,8478)

Teren zamknięty

OBRĘB: DUCZKI 01 WOŁOMIN

69

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A.

2 (7,1382)

2 (7,1382)

teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja Nr 3 MIR z dnia 24 marca 2014 roku

70

Skarb Państwa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

1 (1,2653)

1 (1,2653)

działka wodna (rzeka Liwiec), bez przeniesienia prawa własności

 

w zakresie:

·         budowy, przebudowy i rozbudowy układu torowego wraz z odwodnieniem od km 20,200 do km 24,450 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·         budowy, przebudowy i rozbudowy układów peronowych wraz z budową odwodnienia na stacji Wołomin oraz przystanku osobowym Wołomin Słoneczna;

·         budowy, przebudowy i rozbudowy sieci trakcyjnej od km 20,200 do km 24,450 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21 wraz z siecią SN 15 kV zasilającą podstację trakcyjną Dobczyn;

·         budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej od km 20,200 do km 24,450 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·         budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych od km 20,200 do km 24,450 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·         budowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych) wraz ze stacjami transformatorowymi od km 20,200 do km 24,450 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·         budowy, przebudowy i rozbudowy elektroenergetyki do 1 kV od km 20,200 do km 24,450 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·         budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów inżynieryjnych (przepusty, wiadukty kolejowe i drogowe, mosty, podziemne przejścia dla pieszych) wraz z dojazdami od km 20,200 do km 24,450 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·         budowa kontenerów teletechnicznych i SRK od km 20,200 do km 24,450 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·         budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym urządzeń oczyszczających wody opadowe oraz ekrany akustyczne, od km 20,200 do km 24,450 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·         przebudowa, rozbudowa i rozbiórka przejazdów i przejść w poziomie torów od km 20,200 do km 24,450 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;

·         budowa dojazdów do urządzeń technicznych (stacji transformatorowych, pompowni wód), budowa parkingu przy nastawni oraz dróg poprzecznych;

·         budowa nastawni,

·         przebudowy istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą;

·         rozbiórki obiektów kubaturowych, sieci i urządzeń nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania;

·         zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

 

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.1594.), który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14, od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

WIŚ-III.747.2.3.2014.EA

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-02 13:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-02 13:25:07 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 456