Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.7.32.2014.ES OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
A A A

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę


Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) informuję, że w dniu 2 lipca 2014 r., na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm. ), zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 roku, w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1539), została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 184/III/2014 pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 400kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów, na terenie gmin: Kotuń i Skórzec – etap 1 – w zakresie budowy słupów nr: 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196 oraz montażu przewodów w przęsłach: 129-130-131, 134-135, 137-138, 148-149-150-151, 152-153-154-155, 157-158-159, 164-165-166-167, 172-173, 181-182, 195-196”.

 

Inwestorem przedsięwzięcia są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach w gminie Kotuń:
- obręb Bojmie, działki ewidencyjne nr: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 346/1, 61, 63, 65,   67, 69/1, 154, 156, 158, 206, 208;
- obręb Jagodne, działki ewidencyjne nr: 5, 6, 21/3, 21/2, 148/2, 128/1, 148/3, 188, 189/1, 192/2, 193, 195/1, 196/1, 198/2, 207/5;
- obręb Sionna, działki ewidencyjne nr: 52, 53, 76/1, 198, 200;
- obręb Mingosy, działki ewidencyjne nr: 122, 349, 350; 
- obręb Polaki, działki ewidencyjne nr: 415, 581;
- obręb Kotuń, działki ewidencyjne nr: 6, 7, 8, 1226, 57, 59, 1279, 60, 1229, 99/2, 99/3, 100/1, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 1288, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 1301, 242, 244, 246, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 1233, 270/2, 271, 641/17, 736, 737, 738, 739, 1254, 810, 812, 813, 1407, 816, 1409, 820, 821, 822/2, 823, 824, 825, 826, 827/1, 827/2, 828, 829, 830, 831, 944, 946, 948, 951/1, 951/2, 954, 956/1, 1260/2, 1168, 1170/1, 1170/2, 1188, 1195, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, 1199, 1200, 1274;
- obręb Chlewiska, działki ewidencyjne nr: 610, 609, 596, 581;
- obręb Pieróg, działki ewidencyjne nr: 769/2, 770, 771, 876, 818, 819, 820/1, 821, 822/1, 822/2, 877, 838
oraz w gminie Skórzec:
- obręb Nowaki, działki ewidencyjne nr: 64/2, 64/1, 197, 289, 290, 323, 324;
- obręb Dąbrówka Stany, działki ewidencyjne nr: 390/4, 574, 395/1, 395/2, 395/4, 395/3, 398/1, 398/4, 398/2, 398/6, 398/5, 399/1, 399/3, 399/2, 400/1, 400/2, 400/3, 397/4, 400/4, 402, 402/2, 403/6, 403/7, 292/2, 293/1, 296/4, 296/5, 313/8, 313/10, 324/5;
- obręb Skórzec, działki ewidencyjne nr: 200/13, 457, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 195/4, 373, 316/1, 314, 290/2, 290/1, 259/1, 258/2;
- obręb Dąbrówka Ług, działki ewidencyjne nr: 423/4, 423/3, 484, 486, 355/2, 355/3, 1818/1, 366/3, 366/4;
- obręb Gołąbek, działki ewidencyjne nr: 194, 195/1, 160/10, 161/1, 164/1, 129/1, 129/2, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4.

Działki znajdujące się w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego, objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę, na których nie będą prowadzone roboty budowlane objęte przedmiotowym postępowaniem w gminie Kotuń:
-obręb Bojmie, działki ewidencyjne nr: 59, 148, 150, 152/1, 152/2, 160, 163, 166, 168, 170, 172/1, 172/2, 174, 176/1, 176/2, 178/1, 180, 182, 184, 192/2, 175, 177/1, 177/2, 179/1, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 194, 196, 198, 200, 202, 204/1, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222/1, 224/1, 227/1, 229/1, 231/1, 234, 255, 256;
-obręb Jagodne, działki ewidencyjne nr: 4, 7/9, 10, 16/2, 16/1, 149/2, 152, 156, 150/2, 153, 155, 157, 159/2, 159/1, 176/2, 179, 185/2, 185/1, 186/1, 187;
- obręb Sionna, działki ewidencyjne nr: 28, 51, 54, 55, 56/1, 60, 66, 67/1, 69, 70/1, 72/1, 74/3, 834, 79/1, 81/1, 83/1, 85/1, 87/1, 91, 178, 180, 182, 184, 186/1, 186/2, 188, 190, 194/1, 196, 202, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 220/2, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 226/1, 227/1, 227/4, 227/5, 227/3;
-obręb Mingosy, działki ewidencyjne nr: 67, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 83, 85/1, 85/3, 86, 89, 91, 93/1, 94, 95/1, 96/6, 96/2, 96/8, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 124/2, 128/1, 124/1, 126/1, 129/4, 130, 256, 316, 317, 318, 319, 665, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 434, 381, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 420, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 435, 161, 714, 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 729;
-obręb Polaki, działki ewidencyjne nr: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 324/3, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 383, 379, 382, 384, 385, 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390, 391, 395;
-obręb Kotuń, działki ewidencyjne nr: 4, 5, 52, 53, 55, 61, 54, 56, 58, 62, 99/1, 1377, 100/2, 100/3, 101/1, 101/3, 102, 1230, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114, 115, 1231, 116, 117, 118, 119, 1232, 141, 142, 143, 1286, 144, 145, 146, 147, 148, 219, 221, 249, 250, 258, 232/1, 234, 236, 238, 240, 262, 269, 270/1, 272, 733, 734, 735, 740, 741/1, 1255, 809, 832/1, 832/2, 833, 834, 835, 836, 837, 1257/2, 922, 924, 1258, 926/2, 926/1, 928/1, 928/2, 930, 932, 1318, 934, 935, 936, 937, 1230, 940, 942, 838/1, 838/2, 838/3, 919/3, 929/2, 931/1, 933, 938, 939, 941, 956/2, 1164, 1166, 1172, 1174, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1177, 1181, 1201, 1277;
-obręb Wilczonek, działki ewidencyjne nr: 567, 568, 1026, 1028, 1030, 471;
-obręb Chlewiska, działki ewidencyjne nr: 595/2, 595/3, 594, 608, 607, 605, 604, 603, 602, 601, 600/3, 600/2, 600/1, 599, 598, 597, 586/2, 586/3, 590, 589, 588, 587/3, 587/2, 587/1, 583/2, 583/1, 577, 576/2, 576/1;
-obręb Pieróg, działki ewidencyjne nr: 866/1, 643, 874, 663, 935, 664, 665, 875/1, 925, 741, 740, 739, 742, 743/1, 766, 767, 768, 769/1, 772, 817, 820/2, 823, 824, 825, 826, 836, 837, 839
oraz w gminie Skórzec:
-obręb Nowaki, działki ewidencyjne nr: 53, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 448, 65, 63, 71, 458/1, 198, 199, 200, 201, 459, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 286, 291, 292, 300, 301, 302, 303, 304, 305/1, 305/5, 305/4, 305/3, 306, 307/2, 307/1, 461, 322, 325, 326, 327, 328, 329;
-obręb Dąbrówka Stany, działki ewidencyjne nr: 565, 375/1, 374/1, 373/1, 373/2, 373/3, 372, 371/2, 371/1, 370, 573, 390/1, 390/5, 390/6, 390/2, 390/3, 389/1, 389/2, 397/3, 403/12, 576/2, 403/2, 403/11, 403/3, 403/4, 403/5, 403/13, 289/1, 289/5, 289/17, 289/9, 289/10, 289/11, 289/12, 292/1, 293/2, 294/1, 294/11, 294/12, 650, 294/3, 294/4, 294/5, 295/1, 295/5, 576/1, 294/8, 294/9, 294/10, 295/3, 295/6, 295/9, 295/10, 296/11, 296/13, 296/8, 298, 613, 299/1, 299/5, 300/1, 645/1, 570/1, 312/2, 312/1, 313/3, 314/1, 314/23, 314/19, 314/21, 314/13, 314/15, 314/7, 317/1, 317/2, 317/9, 319/1, 319/8, 319/9, 319/2, 319/3, 319/4, 319/5, 319/7, 317/5, 317/6, 317/7, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 320/10, 320/11, 320/9, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 320/7, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 595, 324/10;
-obręb Skórzec, działki ewidencyjne nr: 170/1, 170/2, 170/4, 170/6, 173/1, 173/2, 173/3, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 380, 200/8, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/14, 200/15, 200/16, 200/17, 200/18, 200/19, 200/20, 200/53, 200/54, 189, 190, 196/1,  316/4, 316/3, 316/2, 313, 311/9, 311/5, 309/4, 309/8, 309/7, 309/6, 309/5, 309/1, 308, 307, 394, 298/1, 297, 296, 295/2, 295/4, 295/3, 294, 293, 292/2, 292/1, 291/2, 291/1, 290/5, 290/4, 290/3, 289/2, 289/1, 391, 252/2, 252/1, 250, 249, 402/2, 263/1, 262/1, 261/4, 261/3, 261/2, 261/1, 260, 259/3, 259/2, 257/2, 257/4, 257/3, 256/3, 392, 258/1; 
-obręb Dąbrówka Ług, działki ewidencyjne nr: 429/1, 428/2, 428/1, 426/2, 426/1, 423/6, 423/5, 423/2, 423/1, 418, 417/3, 417/2, 417/1, 637, 416/7, 416/6, 416/5, 438, 437, 436/3, 436/2, 436/1, 1777, 638, 489/3, 489/7, 489/6, 489/5, 488/6, 488/5, 488/4, 488/3, 488/2, 488/1, 648, 475/2, 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 479/1, 479/3, 479/2, 480/1, 480/2, 480/3, 481/2, 481/1, 483, 485, 487, 497/1, 497/2, 501/1, 501/2, 501/3, 503/1, 503/3, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 506/5, 506/4, 507/1, 507/2, 507/3, 508/1, 508/2, 508/3, 508/4, 508/5, 509/1, 509/16, 635, 351, 352, 355/1, 355/4, 355/5, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 370/6, 371/3, 371/4, 371/1, 1818/2, 1818/3, 364/6, 364/5, 364/3, 364/4, 365/1, 365/2, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, 368, 369/2, 369/1;
-obręb Gołąbek, działki ewidencyjne nr: 1339, 193, 195/2, 195/3, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 197, 198, 199/1, 199/2, 200/2, 201/2, 202/1, 1337, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9, 161/2, 162/2, 162/3, 163, 164/2, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 169/1, 170/1, 170/2, 170/3, 171, 172, 173, 1329, 92, 93, 96/1, 96/2, 95, 97/1, 97/2, 97/3, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 1331, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128.


Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 603, w godzinach: 1200-1600 w poniedziałki oraz w godzinach: 800-1200 w środy i piątki).

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ-III.7840.7.32.2014.ES

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-18 09:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-18 09:27:12 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 423