Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W SULEJÓWKU CZĘŚĆ UL. OGIŃSKIEGO: OBRĘB 4, DZ. NR 204 O POW. 0,0965 HA, DZ. NR 182 O POW. 0,0470 HA; OBRĘB 3, DZ. NR 170 O POW. 0,1394 HA I Z. NR 123 O POW. 0,0315
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi,na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogę publiczną, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku własnością Gminy Miasta Sulejówek:

grunt położony w:

  • w obrębie 4, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki: nr 204 o pow. 0,0965 ha nr 182 o pow. 0,0470 ha;
  • w obrębie 3, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki: nr 170 o pow. 0,1394 ha i nr 123 o pow. 0,0315 ha.

zajęty pod drogę publiczną (lokalną miejską) - część ul. Ogińskiego w Sulejówku.

W związku z powyższym informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 200, (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą - SPN-S.7533.194.2013.AK-W

Czas wytworzenia informacji: 2013-11-19 13:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-11-19 13:56:05 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 584