Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM I USTALENIU ODSZKODOWANIA GM. MICHAŁOWICE II (REGUŁY)
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) – informuje, że została wydana decyzja orzekająca o nabyciu przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Michałowice, obręb: Reguły, działka ewidencyjna 224/1 o powierzchni 2,0448 ha, nr decyzji 2367 z dnia 30.09.2011 r. Powyższa nieruchomość została przeznaczona na cel publiczny jakim jest budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A-2 (Południowa Obwodnica Warszawy) – odcinek: węzeł „Konotopa” (bez węzła) – węzeł „Opacz” (z węzłem) – wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Jednocześnie informuję, iż z treścią ww. decyzji można się zapoznać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pokój nr 221.

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-24 12:50:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-10-24 12:51:35 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1012