Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WIŚ-III.7840.2.32.2013.EA - BUDOWA NOWEGO PRZYSTANKU OSOBOWEGO „WARSZAWA URSUS NIEDŹWIADEK” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA LINII KOLEJOWEJ NR 447 WARSZAWA ZACHODNIA – GRODZISK MAZOWIECKI, W REJONIE OSIEDLA MIESZ
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocników p. Sławomirę Wierzchowską i p. Wojciecha Antosa, została wydana, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) decyzja o zmianie pozwolenia na budowę - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 68/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

 

Budowa nowego przystanku osobowego „Warszawa Ursus Niedźwiadek” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej nr 447 Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki, w rejonie osiedla mieszkaniowego „Niedźwiadek” na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Ursus.

 

Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy zakresu robót budowlanych prowadzonych na działkach ewidencyjnych nr 4/1, nr 5/11, nr 7/30 i nr 1/5 obręb 2-11-01 jednostka ewidencyjna Dzielnica Ursus m.st. Warszawa.

           

Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

 

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę i akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

WIŚ-III.7840.2.32.2013.EA

Czas wytworzenia informacji: 2013-08-26 11:23:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-08-26 11:25:34 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 811