Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
STATUT MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE
A A A

Statut Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zapewnia wykonywanie przez wojewodę mazowieckiego zadań wynikających ze sprawowania przez wojewodę funkcji:

  1. Przedstawiciela Rady Ministrów w województwie.
  2. Zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie.
  3. Organu rządowej administracji zespolonej w województwie.
  4. Organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności.
  5. Organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych przepisach do właściwości innych organów tej administracji.
  6. Reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  7. Organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
Statut MUW 2015 tekst ujednolicony.pdf
Zarządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie ws. nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie . Zarządzenie weszło w życie 14 lutego 2015 r..pdf
Zarządzenie Nr 260 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2014 r. ws. nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie. Zarządzenie weszło w zycie 31 lipca 2014 r..pdf
Czas wytworzenia informacji: 2015-04-09 11:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-12-15 13:32:09 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2015-04-09 11:10:58 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 55770