Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.1.3.2013.AM ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

 WIŚ-II.7820.1.3.2013.AM        

 

                          ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

      Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t. j.), zawiadamia się, że w dniu 13.10.2014 r. do tutejszego organu wpłynęło odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego  nr 392/II/2013 z dnia 26.09.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła  „Opacz” na terenie gminy  Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”.
       Dnia 16 października 2014 r. Wojewoda Mazowiecki przesłał ww. odwołanie wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego tj. Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-16 12:49:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-10-16 12:54:26 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 684