Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PRZEJŚCIA GRUNTÓW W OBRĘBIE RZESZOTARY STARA WIEŚ NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w obrębie Rzeszotary Stara Wieś, gmina Rościszewo, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne: nr 39 o pow. 0,21 ha i nr 44/1 o pow. 0,35, zajęte pod część drogi powiatowej nr 31136 „Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie” (obecnie: nr 3738 W), stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego. Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 212 (tel. 24 2623143). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.47.2011.

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-05 14:27:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-10-05 14:29:20 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1617