Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.747.2.1.2014.BG1 OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKLALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, t. j.), informujemy, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

 Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom, na obszarze LCS Warszawa Okęcie (od km 11,800 do km 38,800), na odcinkach: szlak Warszawa Okęcie – Piaseczno od km 19,085 do km 21,300 i stacja Piaseczno od km 21,300 do km 24,950”. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych wymienionych w poniższej tabeli:

 

L.p.

Dotychczasowi właściciele

Użytkownik wieczysty, władający, trwały zarząd

Nr działki przed podziałem (powierzch-nia w ha)

Nr działki przewidzianej pod inwestycję (powierzchnia w ha)

Nr działki pozostającej w gestii dotychczasowego właściciela (powierzchnia w ha)/Uwagi

1

2

3

4

5

6

Obręb 1-09-75, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

1

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

8 (0.8330)

8 (0.8330)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

2

Skarb Państwa

 Radan Inwestor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa - użytkownik wieczysty

9/1 (6,2054)

9/4 (0,0809)

9/5 (6,1245)

Obręb 0019 Mysiadło, Gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

3

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. - użytkowanie wieczyste

9 (1,50)

9 (1,50)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku.

4

Małż. Tabadziński Marek Tomasz (Tadeusz, Aniela) i Tabadzińska Grażyna Hanna (Stanisław, Stanisława)

 

1 (1,07)

1/1 (0,0246)

1/2 (1,05)

5

Radzik Waldemar (Wacśaw, Balbina)

 

8 (1,22)

8/1 (0,0910)

8/2 (1,13)

6

Skarb Państwa

Sando Real Estate Spółka z o. o. - użytkowanie wieczyste

10/16 (3,4187)

10/17 (0,0263)

10/18 (3,3924)

Obręb 0033 Zgorzała, Gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

7

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

182 (0,04)

182 (0,04)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

8

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

218 (1,15)

218 (1,15)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

9

Współwłaściciele:

Kłosiewicz Wiesław (Jan , Janina) – udz.1/2

Penczonek Bożena Zofia (Jan, Jadwiga) – udz. 1/2

 

181 (3,74)

181/1 (0,4210)

181/2 (3,32)

10

Skarb Państwa

Sando Real Estate Spółka z o. o. - użytkowanie wieczyste

194/4 (0,02)

194/6 (0,0013)

194/7 (0,02)

11

Skarb Państwa

Sando Real Estate Spółka z o. o. - użytkowanie wieczyste

188/3 (0,96)

188/10 (0,1392)

188/11 (0,82)

12

Skarb Państwa

Sando Real Estate Spółka z o. o. - użytkowanie wieczyste

187/1 (0,44)

187/4 (0,0695)

187/5 (0,37)

13

Grossman Leopold Wacław (Bogusław, Anna)

 

186 (0,20)

186/1 (0,0544)

186/2 (0,15)

14

Obłuski Adam (Stanisław, Elżbieta)

 

185/1 (2,20)

185/5 (0,1590)

185/6 (2,04)

15

NN

Gmina Lesznowola – drogi powszechnego korzystania - władający

217 (0,15)

217 w części - wg. oznaczenia na mapie (0.003)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

Obręb 0021 Nowa Iwiczna, Gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

16

NN

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. - władający

22 (1,05)

22 (1,05)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

17

NN

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. - władający

99 (1,28)

99 (1,28)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

18

Gmina Lesznowola

 

10/25 (0,0250)

10/25 (0,0250)

Działka ewidencyjna przeznaczona pod inwestycję w całości - do przejęcia przez PKP PLK S.A.

19

Współwłaściciele:

Kamińska Irena Hanna (Edward, Jadwiga) – udz. 1/5

Zajączkowska Jadwiga (Józef, Michalina) – udz. 1/5

Zajączkowski Edward Ignacy (Edward, Jadwiga) – udz. 1/5

Zajączkowski Jan Stanisław (Edward, Jadwiga) – udz. 1/5

Zajączkowski Stanisław Jan (Edward, Jadwiga) – udz. 1/5

 

96/6 (0,0574)

96/6 (0,0574)

Działka ewidencyjna przeznaczona pod inwestycję w całości - do przejęcia przez PKP PLK S.A.

20

Współwłaściciele:

Kapusta Grzegorz Paweł (Józef, Zofia) – udz. 1/8

Kapusta Joanna Bożena (Józef, Zofia) – udz. 1/8

Kapusta Zofia (Edward, Stefania) – udz. 5/8

Kapusta-Richard Dorota Elżbieta (Józef, Zofia) – udz. 1/8

 

23/3 (1,6114)

23/5 (0,2665)      

23/6 (1,3449)

21

Gajewska Joanna (Edward, Elżbieta)

 

21/2 (0,98)

21/5 (0,2108)

21/6 (0,77)

22

NN

Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich Rejon Piaseczno - władający

102 (1,77)

102/1 (0,1312)

102/2 (0,50)

102/3 (1,14)

23

NN

Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich Rejon Piaseczno - władający

102 (1,77)

102/3 w części wg. oznaczenia na mapie (0,1023)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

24

NN

Gmina Lesznowola – drogi powszechnego korzystania - władający

112/1 (0,0625)

112/3 (0,0033)

112/4 (0,0592)

25

Współwłaściciele:

Piszcz Barbara Krystyna (Eugeniusz, Marianna) – udz. 6/20

Rajca Irena Bożena (Eugeniusz Marianna) – udz. 4/20

Witka Grażyna Teresa (Eugeniusz Marianna) – udz. 10/20

 

11/2 (1,6316)

11/3 (0,0996)

11/4 (0,0056)

11/5 (1,5264)

26

Gmina Lesznowola

 

10/15 (0,0777)

10/31 (0,0241)

10/32 (0,0536)

27

Współwłaściciele:

Małż. Weps Robert Grzegorz (Roman, Alfreda) i Weps Elżbieta Ewa ( Roman, Zofia) – udz. 1/2

Małż. Weps Sebastian Edwin (Robert, Elżbieta) i Weps Katarzyna Laura

 (Józef, Lucyna) - udz. 1/2

 

10/14 (0,2199)

10/33 (0,0140)

10/34 (0,2059)

28

Współwłaściciele:

Kamińska Irena Hanna (Edward, Jadwiga) – udz. 1/5

Zajączkowska Jadwiga (Józef, Michalina) – udz. 1/5

Zajączkowski Edward Ignacy (Edward, Jadwiga) – udz. 1/5

Zajączkowski Jan Stanisław (Edward, Jadwiga) – udz. 1/5

Zajączkowski Stanisław Jan (Edward, Jadwiga) – udz. 1/5

 

96/5 (0,1741)

96/42 (0,0661)

96/43 (0,1080)

29

Zajączkowski Jan Stanisław (Edward, Jadwiga)

 

96/7 (0,10)

96/44 (0,0122)

96/45 (0,0878)

30

Małż. Borża Jerzy Wojciech (Stanisław, Helena) i Derecka-Borża Barbara Małgorzata (Tadeusz, Cecylia)

 

96/8 (0,10)

96/46 (0,0079)

96/47 (0,0921)

31

Skarb Państwa – Starosta Piaseczyński

PGNiG Termika Spółka Akcyjna - użytkownik

114 (0,8174)

114/1 (0,4065)

114/2 (0,4109)

32

Skarb Państwa – Starosta Piaseczyński

PGNiG Termika Spółka Akcyjna - użytkownik

114 (0,8174)

114/2 w części wg. oznaczenia na mapie (0,1340)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

33

Gmina Lesznowola

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Raszynie – użytkowanie wieczyste

23/2 (0,05)

23/2 w części wg. oznaczenia na mapie (0,0120)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

34

Gmina Lesznowola

 

24/3 (0,1400)

24/3 w części wg. oznaczenia na mapie (0,0075)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

Obręb 0025 Stara Iwiczna, Gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

35

NN

 

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. - władający

117/4 (3,25)

117/4 (3,25)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

36

NN

 

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. - władający

117/3 (0,0457)

117/3 (0,0457)

Działka ewidencyjna przeznaczona pod inwestycję w całości - do przejęcia przez PKP PLK S.A.

37

Małż. Kowieski Jan Marian (Andrzej, Teofila) i Kowieska Marianna Janina (Edward, Stanisława)

 

62/1 (0,0003)

62/1 (0,0003)

Działka ewidencyjna przeznaczona pod inwestycję w całości - do przejęcia przez PKP PLK S.A.

38

Małż. Kowieski Jan Marian (Andrzej, Teofila) i Kowieska Marianna Janina (Edward, Stanisława)

 

62/2 (1,7736)

62/4 (0,1852)

62/5 (1,5884)

39

Małż. Kowieski Jan Marian (Andrzej, Teofila) i Kowieska Marianna Janina (Edward, Stanisława)

 

62/3 (0,0107)

62/6 (0,0017)

62/7 (0,0090)

40

Skarb Państwa

Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie - użytkownik

63/2 (3,2199)

63/2 w części wg. oznaczenia na mapie (0,0060)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

41

Gmina Lesznowola

 

166 (1,14)

166 w części wg. oznaczenia na mapie (0,0038)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

Obręb 0015 Łoziska, Gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

42

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

194/3 (0,07)

194/3 (0,0746)

Obszar kolejowy

Obręb 13 Piaseczno Miasto, powiat piaseczyński

43

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

82 (3,7978)

82 w części wg. oznaczenia na mapie (3,3330)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

44

NN

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – drogi powszechnego korzystania - władający

79 (0,0430)

79 (0,0430)

Działka ewidencyjna przeznaczona pod inwestycję w całości - do przejęcia przez PKP PLK S.A.

45

Cabin Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

81(1,2904)

81/1 (0,1144)

81/2 (1,1760)

46

Cabin Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

84 (0,1076)

84/1 ( 0,0084)

84/2 (0,0992)

47

Poncyliusz Wojciech Paweł (Ludwik, Barbara)

 

59/2 (1,8451)

59/3 (0,0010)

59/4 1,8441)

Obręb 14 Piaseczno Miasto, powiat piaseczyński

48

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

5 (2,3879)

5 w części wg. oznaczenia na mapie

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

49

NN

Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich Rejon Piaseczno -władający

4/2 (0,3562)

4/10 (0,0582)

4/11 (0,2980)

Obręb 37 Piaseczno Miasto, powiat piaseczyński

50

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe - użytkownik

1/4 (11,0783)

1/4 w części wg. oznaczenia na mapie (5,1619)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

Obręb 53 Piaseczno Miasto, powiat piaseczyński

51

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

53 (2,3398)

53 (2,3398)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

52

NN

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - użytkownik

23/21 (0,1106)

23/42 (0,0050)

23/43 (0,1056)

53

Gmina Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - użytkownik

23/20 (0,3925)

23/44 (),0139)

23/45 (0,3786)

54

NN

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – drogi powszechnego korzystania - władający

58 (0,2455)

58/1 (0,0681)

58/2 (0,1774)

Obręb 52 Piaseczno Miasto, powiat piaseczyński

55

Współwłaściciele:

EURO-POL GRUNT – udz. 1/2

Małż. Wojtczak Mariusz Przemysław (Dariusz, Janina) i Kondeja-Wojtczak Karina Irena (Ireneusz, Krystyna) – udz. 1/2

 

78 (0,3449)

78/1 (0,0147)

78/2 (0,3302)

56

Gmina Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - użytkownik

80 (0,3357)

80/1 (0,0072)

80/2 (0,3285)

57

NN

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – drogi powszechnego korzystania - władający

88 (0,1592)

88/1 ( 0,0035)

88/2 (0,1557)

58

Pogonowski Marek Jan (Franciszek, Lucyna)

 

89 (0,2768)

89/1 (0,0459)

89/2 (0,2309)

59

Gmina Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - użytkownik

94 (1,4098)

94/1 (0,0362)

94/2 (1,3736)

60

NN

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – drogi powszechnego korzystania - władający

1/2 (0,3601)

1/2 w części wg. oznaczenia na mapie (0,0106)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

61

NN

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – drogi powszechnego korzystania - władający

69 (1,0493)

69 w części wg. oznaczenia na mapie (0,2027)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

Obręb 56 Piaseczno Miasto, powiat piaseczyński

62

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

66 (1,5443)

66 w części wg. oznaczenia na mapie (0,9344)

Teren zamknięty

 Decyzja nr 3 MIiR z dnia

24 marca 2014 roku

63

NN

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – drogi powszechnego korzystania - władający

74/3 (0,2960)

74/7 (0,678)

74/8 (0,2282)

64

Współwłaściciele: Baranowski Robert Jan (Stanisław, Parysada) – udz. 1/2

Wilk Grażyna (Stanisław, Parysada) – udz. 1/2

 

45 (0,5632)

45/1 (0,1597)

45/2 (0,4035)

65

NN

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – drogi powszechnego korzystania - władający

46 (0,1017)

46/1 (0,0125)

46/2 (0,0892)

66

NN

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – drogi powszechnego korzystania - władający

58 (0,1516)

58/1 (0,0037)

58/2 (0,1479)

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, t. j.) - dalej jako Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

 

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

 

WIŚ-III.747.2.1.2014.BG1

Czas wytworzenia informacji: 2014-04-29 12:13:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-04-29 12:14:43 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 599