Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 573
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Bierzewice , gm. Gostynin, oznaczone jako działki nr 68/1 o pow. 0,0036 ha i nr 90/1 o pow. 0,0014 ha, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 15 listopada  2010 r. na  podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.TM.7119-D/6/2010  z dnia 11 października 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do km 15+577 i od km 15+591 do km 16+613 na odc. Gostynin-Bierzewice , powiat  gostyniński województwo mazowieckie.

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturą SPN-P.7570.35.2011 i PN-P.7570.37.2011.

Czas wytworzenia informacji: 2012-01-20 12:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-01-20 12:27:39 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1276