Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.7840.4.3.2014.ES OBWIESZCZENIE O NADANIU RYGORU NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ
A A A

                                              OBWIESZCZENIE
        o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) informuję, że w dniu 3 lipcaa 2014 r., na podstawie art. 108 §2, w związku z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 roku, w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1539), zostało wydane przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienie nr 256/III/2014 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 179/III/2014 z dnia 27.06.2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, na terenie gminy Stanisławów i Jakubów etap I w zakresie budowy słupów nr: 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89 i montażu przewodów w sekcjach: 72-73, 73-74, 74-75, 81-82, 82-83”.

Inwestorem przedsięwzięcia są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna.

Inwestycja zlokalizowana jest w gminach Stanisławów i Jakubów:
- Gmina Stanisławów, działki ewidencyjne nr:
obręb Wólka Czarnińska – działki ewidencyjne nr: 331;
obręb Czarna – działki ewidencyjne nr: 6;
obręb Porąb – działki ewidencyjne nr: 294, 296;
- Gmina Jakubów:
obręb Ludwinów – działki ewidencyjne nr: 223, 225, 247, 249, 273, 274, 392;
obręb Tymoteuszew – działki ewidencyjne nr: 140/2, 196;
obręb Łaziska – działki ewidencyjne nr: 53, 56, 202, 203, 204, 205/2, 211, 212, 213, 538, 539, 257, 591, 214, 215;
obręb Szczytnik – działki ewidencyjne nr: 33, 154, 155, 169, 170;
obręb Rządza – działki ewidencyjne nr: 335, 336, 337, 338, 558, 539, 343, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 554, 555, 80;
obręb Góry – działki ewidencyjne nr: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 193, 194, 197;
obręb Budy Kumińskie – działki ewidencyjne nr: 145, 146/1, 161, 162.

Obszar w oddziaływaniu inwestycji w gminach Stanisławów i Jakubów, na którym nie będą prowadzone roboty budowlane objęte przedmiotowym postępowaniem:
- Gmina Stanisławów:
obręb Wólka Czarnińska – działki ewidencyjne nr: 329/1, 480;
obręb Szymankowszczyzna – działki ewidencyjne nr: 173, 174, 177, 143/1, 164/1, 165, 166, 77, 168, 169, 170, 171, 172, 162, 183;
obręb Porąb – działki ewidencyjne nr: 358, 293, 291, 295, 297, 364/2, 292, 298;
obręb Czarna – działki ewidencyjne nr: 1, 2, 3, 4, 5, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 18/1, 19/1, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24;
- Gmina Jakubów:
obręb Budy Kumińskie – działki ewidencyjne nr: 125, 126, 127, 128, 129, 267/1, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142/1, 143, 144, 146/2, 147, 148, 149, 150, 151, 167, 168, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160;
obręb Góry – działki ewidencyjne nr: 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 43, 689, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 686, 85, 124, 74, 77, 80/1, 83, 685, 86, 89, 92, 95, 98, 99, 102, 105, 108, 111, 116, 119, 209, 210, 211, 212, 219, 213, 214, 215, 216, 154, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189, 190, 198, 201, 202, 204, 205, 206, 220, 223, 224, 687, 227, 228;
obręb Ludwinów – działki ewidencyjne nr: 215, 217, 218, 219, 283, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 229, 231, 240, 241, 243, 245, 250/1, 251/5, 252/2, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 272, 275, 276, 277, 296, 297/5, 297/6, 297/4, 297/14, 364, 391, 393, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 624, 434, 435, 436;
obręb Łaziska – działki ewidencyjne nr: 210, 216, 228, 227, 226, 225, 224, 201, 182, 156, 153/1, 150/1, 147, 144, 139, 136, 133, 130, 127, 122, 119, 118, 114, 111/1, 106, 103, 100, 97, 94, 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 65, 62, 59, 50, 47, 44, 41, 38, 35, 32, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 14, 15, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3/2, 2, 1;
obręb Rządza – działki ewidencyjne nr: 251, 538, 333, 334, 546, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 124, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74;
obręb Szczytnik – działki ewidencyjne nr: 114, 115/1, 115/2, 433, 116, 117/1, 117/2, 123, 124, 125, 126, 127, 178/126, 178/127, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 184/182, 184/183, 182, 183, 184/198, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 210/1, 211, 212, 132/142, 132/143, 132/144, 132/145, 132/146, 132/147, 132/148, 132/149, 132/150, 132/151, 440, 132/152, 132/153, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159/1, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 350, 351, 352, 356;
-obręb Tymoteuszew – działki ewidencyjne nr: 138, 142/1, 141, 140/1, 139, 137/1, 150, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 190/1, 190/2, 192, 194, 195, 199, 209/2, 197, 200, 293, 198, 201, 204, 203, 208/1, 208/2, 203/208, 207, 187, 186.


Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WIŚ-III.7840.4.3.2014.ES

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-18 08:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-18 09:02:26 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 428