Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE POTWIERDZENIA, W DRODZE DECYZJI, NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO: GMINA CZOSNÓW, POWIAT NOWODWORS
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy  z  dnia  18  sierpnia 2011r. – o  zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz.1337), postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia, w drodze decyzji, nabycia:

  1. przez Skarb Państwa, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2012 r. prawa własności nieruchomości znajdującej się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego położonej w gminie Czosnów, powiat nowodworski, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działki o nr: 125, 408, 412/1, 413, 414, 415/1, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434/1, 435/1, 436, 437, 438/1, 439/1, 442/1, 443/1, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 i 454/1 o łącznej powierzchni 232,56 ha  w obrębie Kazuń Polski,
  2. przez Kampinoski Park Narodowy, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2012 r. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w ww. pkt. 1 wraz z nabyciem prawa własności budynków, budowli oraz innych urządzeń i lokali znajdujących się na tej nieruchomości.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje lub przysługiwało  w dniu 31.12.2011 r. prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe  do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie

w Oddziale Przedsiębiorstw Państwowych Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-I.752.20.2013.AK.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca ww. prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2013-11-22 07:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-11-22 07:56:10 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 584