Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W SOCHACZEWIE WSCHÓD, M. SOCHACZEW
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w m. Sochaczew w obrębie 10- Sochaczew Wschód, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 2011/8 o powierzchni 0,0040 ha, która na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2011 r., znak:WIŚ.II.SMS.7119-D/593/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ Rozbudowa skrzyżowania ulic Licealnej z Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 w Sochaczewie, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.” stała się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 23 marca 2011 r.

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-29 12:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-29 12:58:44 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1378