Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
A A A

Doręczanie pism w  formie dokumentów elektronicznych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna skrzynka podawcza Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl)

Na ePUAP zostały udostępnione usługi elektroniczne (po kliknięciu na wybraną usługę, nastąpi przekierowanie na stronę karty usługi z możliwością przejścia do formularza usługi), tj.:

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

 • maksymalny rozmiar dokumenty elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów,
 • dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
  - płyta CD-RW lub DVD-RW,
  - pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0,
  - dyskietka 1,44 MB.

  (Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru);
 • dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany

Czas wytworzenia informacji: 2014-05-20 13:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-22 09:22:37 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-20 13:16:17 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 44263