Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZUTOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - DROGĘ GMINNĄ, OBRĘB POLESIE DZ. NR 517, 517/2, OBRĘB BLINNO DZ. NR 74
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Szczutowo prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną –  drogę gminną:
- nr 314003/Podlesie- Blinno (obecnie nr 370603W), położonego  w obrębie Podlesie, jednostka ewidencyjna Szczutowo – Gmina Wiejska, oznaczoną jako działka nr 517/ o pow. 0,3900 ha i nr 517/2 o pow. 0,3600 ha oraz położonego  w obrębie Blinno, jednostka ewidencyjna Szczutowo – Gmina Wiejska, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 74 o pow. 1,4100 ha,

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji  Nr 216 (znak SPN-P.7533.32.2013) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Płock, ul. 3-go Maja 16, piętro III, pokój nr 321).

Czas wytworzenia informacji: 2013-09-12 15:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-09-12 15:13:19 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 685