Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - DZIAŁKI NR 1157/2 I 1157/3 W SIERPCU
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntów, zajętych pod drogę publiczną – część drogi wojewódzkiej nr 541 „Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Bieżuń – Sierpc – Tłuchowo – Dobrzyń nad Wisłą”, położonych w jednostce ewidencyjnej Sierpc – gmina miejska, oznaczonych na mapie sytuacyjnej nieruchomości zajętych pod drogę wojewódzką nr 541 zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu w dniu 19.11.2009 r. pod nr 2424-8/2009 jako działki: nr 1157/2 o pow. 0,6807 ha i działka nr 1157/3 o pow. 1,3196 ha., stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 212 (tel.24 2623143). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.141.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-04 16:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-04 16:24:07 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1044