Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7821.27.1.2014.AK OBWIESZCZENIU O POSTANOWIENIU PROSTUJĄCYMOCZYWISTĄ OMYŁKĘ PISARSKĄ
A A A

              OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
          o postanowieniu prostującym oczywistą omyłkę pisarską


    Na podstawie art. 11f ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) w związku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j.) zawiadamia się, że Wojewoda Mazowiecki postanowieniem nr 321/II/2014 z dnia 17.07.2014 sprostował oczywisty błąd pisarski w decyzji nr 233/II/2014z dnia 4.06.2014r., odmawiającej uchylenia decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 512/13 z dnia 30.09.2013r. utrzymującej w mocy decyzję 3/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 17.06.2013r., znak: AB.6740.3.2013.
   Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, jednocześnie informuje się, że od ww. postanowienia służy zażalenie za moim pośrednictwem Wojewoda Mazowiecki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

WIŚ.II.7821.27.1.2014.AK

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-24 15:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-24 15:12:06 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 378