Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W OBRĘBIE JURYSZEWO, GMINA RADZANOWO
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Radzanowo w obrębie Juryszewo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 107/2 o powierzchni 0,0236 ha, która na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2009 r., znak: WIŚ.P.TM.7119-D/4/2008 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 567 z drogą powiatową nr 2935 W w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo od km 8+041,60 do 8+251,61.” stała się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 4 stycznia 2010 r.

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-29 13:02:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-29 13:03:38 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1331