Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY MACIEJOWICE, DZ. NR 186/7
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 w związku z art. 103 ust 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogę publiczną (gminną) - Nr 3624013 relacji: dr. woj. 561 - Grądki - Topolin - dr. woj. 561, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Maciejowie:

  1. grunt położony w obrębie Oblin, oznaczony na mapie z projektem podziału, przyjętej do ewidencji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie w dniu 7 września 2009 roku pod nr ewid. 3784-45/2008 jako działka nr 186/7 o pow. 0,0014 ha.                                      

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności   lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 200 (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą SPN-S.7533.318.2012.AK-W.

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-24 14:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-24 14:19:10 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1073