Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SIERPC, DZIAŁKI NR 1995/1, 2031/2, 2084/1, 2084/2, 2102 - OBRĘB SIERPC, GMINA SIERPC
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku  prowadzone jest, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenie nabycia na rzecz  Gminy Miasto Sierpc , nieruchomości zajętych pod drogi publiczne:

  • drogę lokalną miejską nr 3107077 – ul. Targowa ( aktualny nr drogi 370811 W ), położonej w obrębie Sierpc, jednostka ewidencyjna  Sierpc, oznaczonej  jako działki: nr  1995 o pow. 0,4505 ha i nr  2031/2 o pow. 0,2564 ha,
  • drogę lokalną miejską nr 3107065 – ul. Stefanii Sempołowskiej ( aktualny nr drogi 370494 W, położonej  w obrębie Sierpc jednostka ewidencyjna Sierpc, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 2084/1 o pow. 0,0404 ha, nr 2084/2 o pow. 0,0404 ha oraz nr  2102 o pow. 0,8083 ha.


Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa  i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16,  w pok. 321 (tel.24 235 11 24).

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturami: SPN-P.7533.82.2015 i SPN-P.7533.83.2015

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-27 14:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-27 14:48:19 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 11