Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE NABYCIA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CHYNÓW, OBRĘB DRWALEW, POWIAT GRÓJECKI - DZIAŁKI NR: 57/1, 57/2, 103/1, 103/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 tekst pierwotny), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że została wydana decyzja w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych na terenie gminy Chynów, obręb Drwalew, powiat grójecki, oznaczonych jako działki numer: 57/1 o pow. 0,2405 ha, 57/2 o pow. 0,0566 ha, 103/1 o pow. 0,0217 ha, 103/2 o pow. 0,0549 ha w celu rozbudowy drogi krajowej nr 50 – Zadanie I – odcinek od m. Grójec do m. Góra Kalwaria – od km 148+800,00 do km 175+764,03 – wraz z budową obwodnicy m. Słomczyn i obwodnicy m. Drwalew i m. Chynów – oraz wraz z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej również poza terenem niezbędnym dla obiektów budowlanych.

Jednocześnie informuje, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300.

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-28 15:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-28 15:16:37 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 805