Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTÓW - GMINA CEGŁÓW, OBRĘBY: POSIADAŁY DZ. NR 764, KICZKI PIERWSZE DZ. NR 404, NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogę publiczną (wojewódzką) nr 36259 relacji: Posiadały – Kiczki – Wężyczyn – Jeruzal, stały się z dniem 1 stycznia 1999 roku własnością Powiatu Mińskiego.

  • grunt położony w obrębie Posiadały, gmina Cegłów, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 764 o pow. 1,4100 ha, zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku, pod część pasa drogi publicznej (wojewódzkiej) nr 36259 relacji: Posiadały – Kiczki – Wężyczyn – Jeruzal;
  • grunt położony w obrębie Kiczki Pierwsze, gmina Cegłów, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 404 o pow. 2,1100 ha, zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku, pod część pasa drogi publicznej (wojewódzkiej) nr 36259 relacji: Posiadały – Kiczki – Wężyczyn – Jeruzal.

W związku z powyższym informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 311, (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą:

SPN-S.7533.387.2014.A.K-W

SPN-S.7533.388.2014.A.K-W

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-22 09:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-22 09:17:16 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 49