Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW W OBRĘBIE RZESZOTARY CHWAŁY NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w obrębie Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne: nr 81 o pow. 1,57 ha i nr 218 o pow. 0,75, zajęte pod część drogi powiatowej nr 31136 „Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie” (obecnie: nr 3738 W), stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego. Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 212 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-18 13:02:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-10-18 13:03:59 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1340