Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ REALIZACJI DECYZJI - WSC-IV
A A A

Oddział Realizacji Decyzji - WSC-IV

 
      Kierownik Oddziału:

Małgorzata Jerzewska
Fax: (22) 695-66-03, pokój nr 23
Informacje dot. decyzji tel.: (22) 695-67-70, (22) 695-67-73
Informacje dot. kart pobytu tel.: (22) 695-67-42
e-mail: wsc@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. Prowadzenie rejestrów zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, wiz oraz wpisu zaproszeń do ewidencji zaproszeń.
 2. Przygotowywanie wystąpień do Straży Granicznej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 3. Drukowanie wiz i zaproszeń.
 4. Rejestracja decyzji w SI Pobyt i przygotowywanie zleceń do druku kart pobytu, dokumentów podróży, dokumentów tożsamości cudzoziemca i tymczasowych dokumentów podróży.
 5. Wydawanie dokumentów (decyzji na pobyt czasowy, na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE, wiz, przedłużeń terminów, kart pobytu, dokumentów podróży i tożsamości) i rejestracja w systemie SI – Pobyt.
 6. Prowadzenie statystyk podjętych decyzji w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców i zaproszeń.
 7. Dystrybucja i rozliczanie druków ścisłego rozliczania (wizy, zaproszenia, dokumenty podróży).
 8. Prowadzenie archiwum wydziałowego.
 9. Udzielanie informacji organom administracji; państwowej, samorządowej, sądowniczej, ścigania oraz wydawanie zaświadczeń.
 10. Prowadzenie wydziałowego rejestru skarg i wniosków, interwencji i interpelacji posłów i radnych.
 11. Prowadzenie dzienników korespondencji zastrzeżonej.
 12. Prowadzenie wydziałowego rejestru skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 13. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
 14. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o Informacji Publicznej przy współpracy z oddziałami wydziału.
Czas wytworzenia informacji: 2014-05-08 10:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-16 11:38:49 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-08 10:56:07 Osoba modyfikująca informację: Michał Lewandowski
  ilość odwiedzin: 42560