Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 579 RELACJI KAZUŃ-BŁONIE-GRODZISK MAZOWIECKI NA TERENIE GMIN LESZNO I BŁONIE
A A A

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193 poz. 1194 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 21.05.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń-Błonie-Grodzisk Mazowiecki na odcinku: od km 22+600 do km 27+290 (skrzyżowanie z droga krajową nr 2) na terenie gmin Leszno i Błonie, powiatu warszawskiego zachodniego, województwa mazowieckiego”.

   Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, na mocy udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi MZDW Panu Zbigniewowi Ostrowskiemu, działającemu w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr 657/336/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 
    Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi:
(tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale),
obręb 0012-Leszno PGR, gm. Leszno działki nr ew.: 6, 4/12(4/13, 4/14), 15/1(15/18, 15/19), 18(18/1, 18/2), 5(5/1, 5/2);
obręb 5.0003-Białuty, gm. Błonie działki nr ew.: 22/4 (22/5, 22/6), 33(33/1, 33/2), 23/2(23/3, 23/4), 24/2(24/3, 24/4), 161, 36(36/1, 36/2), 37(37/1, 37/2, 37/3), 26(26/1, 26/2), 28/1(28/3, 28/4), 29/2(29/3, 29/4), 30/2 (30/3, 30/4), 32(32/1, 32/2), 39(39/1, 39/2), 40(40/1, 40/2), 41(41/1, 41/2), 42(42/1, 42/2, 42/3), 210/2, 104(104/1, 104/2), 173, 174/2 (174/3, 174/4), 105 (105/1, 105/2), 106(106/1, 106/2), 109(109/1, 109/2), 110(110/1, 110/2), 177/2(177/3, 177/4), 178/2(178/3, 178/4), 179/2(179/3, 179/4), 111(111/1, 111/2), 113(113/1, 113/2), 114(114/1, 114/2), 180/2(180/3, 180/4), 182(182/1, 182/2), 183/2(183/5, 183/6), 184/2(184/3, 184/4), 212(212/1, 212/2), 117/1(117/5, 177/6), 118/1(118/6, 118/7), 217(217/1, 217/2), 187/2(187/3, 187/4, 187/5), 121(121/1, 121/2), 122(122/1, 122/2), 194(194/1, 194/2), 195(195/1, 195/2), 123(123/1, 123/2), 124(124/1, 124/2), 140(140/1, 140/2), 156(156/1, 156/2), 157(157/1, 157/2, 157/3), 158(158/1, 158/2), 159(159/1, 159/2), 205(205/1, 205/2), 204(204/1, 204/2), 163/3(163/4, 163/5);
obręb 4.0007.07, gm. Błonie działki nr ew.: 2, 225(225/1, 225/2), 58/1,
obręb 4.0001.01, gm. Błonie działki nr ew.: 31, 13(13/1, 13/2), 30(30/1, 30/2),
obręb 4.0004.04, gm. Błonie działki nr ew.: 1/2, 2/1, 4(4/1, 4/2), 5, 6(6/1, 6/2), 8(8/1, 8/2), 9/4(9/6, 9/7), 9/5(9/8, 9/9), 17(17/1, 17/2), 22/1 (22/2, 22/3), 23/1(23/5, 23/6), 23/2 (23/7, 23/8), 23/3(23/9, 23/10), 23/4(23/11, 23/12), 24(24/1, 24/2), 25/3(25/7, 25/8), 25/4(25/9, 25/10), 25/2(25/5, 25/6), 26(26/1, 26/2), 44/1(44/3, 44/4), 44/2(44/5, 44/6), 45(45/1, 45/2), 46(46/1, 46/2), 47(47/1, 47/2), 74/2(74/3, 74/4), 75, 76/1 (76/3, 76/4),
obręb 4.0002.02, gm. Błonie działki nr ew.: 44, 29(29/1, 29/2), 30(30/1, 30/2, 30/3), 40(40/1, 40/2), 41(41/1, 41/2), 42(42/1, 42/2), 43(43/1, 43/2),
obręb 4.0003.03, gm. Błonie działki nr ew.: 1 (1/1, 1/2), 10/4(10/5, 10/6), 11(11/1, 11/2), 12/2(12/3, 12/4), 41/1.

    W projektowanym pasie drogowym nie podlegające przejęciu (wody płynące):
obręb 4.0001.01, gm. Błonie działki nr ew.: 1;
obręb 4.0007.07, gm. Błonie działki nr ew.:1;
obręb 5.0003-Białuty, gm. Błonie działki nr ew.: 160.

     Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, nie wchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
obręb 4.0002.02, gm. Błonie działki nr ew.: 4, 16/3, 17, 18,
obręb 4.0003.03, gm. Błonie działki nr ew.: 12/2, 12/1,
obręb 5.0003 – Białuty, gm. Błonie działki nr ew.:121, 162/2, 162/1, 163/3, 204,
obręb 4.0001.01, gm. Błonie działki nr ew.: 32,
obręb 4.0004.04, gm. Błonie działki nr ew.: 74/2, 2/2, 22/1,
obręb 4.0007.07, gm. Błonie działki nr ew.: 58/2.

    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
    Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

znak sprawy: WIŚ-II.7820.2.8.2013.AK

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29 11:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-29 12:24:08 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1089