Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544 RELACJI PRZASNYSZ - OSTROŁĘKA
A A A

OBWIESZCZENIE

                    

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 687/ zawiadamia się, że w dniu 16.07.2013 r., zostało podjęte, zawieszone w dniu 15.04.2013 r., postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej. Następnie w dniu 23.07.2013 r. została wydana decyzja
Nr 3/2013 znak WIŚ-O.7820.2.2.2012.JP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka
na odcinku od km 154 + 245 do km 161 + 590, na terenie gminy Olszewo-Borki.”

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Numery ewidencyjne działek usytuowania drogi:

1.  działki wynikające z projektu podziału nieruchomości: (w nawiasie numer działki
po podziale, tłustym drukiem działka przeznaczona pod inwestycję):

obręb Żebry-Chudek:10/4(10/7, 10/8); 11/1(11/3, 11/4); 11/2(11/5, 11/6); 275(275/1, 275/2);  12/2(12/5, 12/6); 12/1(12/3, 12/4); 13/2(13/3, 13/4); 14(14/1, 14/2); 15(15/1, 15/2); 276(276/1, 276/2); 42(42/1, 42/2); 43(43/1, 43/2); 277(277/1, 277/2); 19/1(19/3, 19/4);  19/2(19/5, 19/6); 20/1(20/3, 20/4);  20/2(20/5, 20/6); 21(21/1, 21/2); 22/2(22/5, 22/6); 22/1(22/3, 22/4); 23(23/1, 23/2);  24/4(24/9, 24/10); 24/2(24/5, 24/6);  24/3(24/7, 24/8); 46 (46/1, 46/2); 47/2(47/5, 47/6);  47/1(47/3, 47/4); 48(48/1, 48/2); 25(25/1, 25/2); 49(49/1, 49/2); 50(50/1, 50/2); 27(27/1, 27/2); 28(28/1, 28/2); 29(29/1, 29/2); 30/1(30/3, 30/4); 30/2(30/5, 30/6); 51(51/1, 51/2); 31(31/1, 31/2); 32/5(32/10, 32/11); 32/1(32/6,32/7); 32/3(32/8, 32/9); 34(34/1, 34/2); 35(35/1, 35/2); 278(278/1, 278/2); 130/1(130/4, 130/5); 130/2(130/6, 130/7); 130/3(130/8, 130/9);134(134/1, 134/2); 135(135/1, 135/2); 136/1(136/3, 136/4); 136/2(136/5, 136/6); 139(139/1, 139/2); 140/1(140/6, 140/7); 140/4(140/8, 140/9); 141(141/1, 141/2); 142(142/1, 142/2); 143(143/1, 143/2); 144/2(144/5, 144/6, 144/7); 144/1(144/3, 144/4); 151(151/1, 151/2); 157(157/1, 157/2); 158(158/1, 158/2); 159/2 (159/3,   159/4); 295(295/1, 295/2); 22971/4(22971/13, 22971/14); 22971/3(22971/11, 22971/12); 205(205/1, 205/2); 206(206/1, 206/2); 22971/1(22971/9, 22971/10); 208(208/1, 208/2); 209(209/1, 209/2); 210(210/1, 210/2); 211(211/1, 211/2); 212(212/1, 212/2); 213(213/1, 213/2); 214/2(214/3, 214/4); 215(215/1, 215/2); 216(216/1, 216/2); 217(217/1, 217/2); 218(218/1, 218/2); 280/2( 280/3, 280/4, 280/5, 280/6); 219/1(219/3, 219/4, 219/5);

obręb Białobrzeg Bliższy: 446(446/1, 446/2); 362(362/1, 362/2); 365(365/1, 365/2); 366(366/1, 366/2); 369(369/1, 369/2); 370(370/1, 370/2); 371(371/1, 371/2); 361(361/1,   361/2); 372/1(372/3, 372/4); 375(375/1, 375/2); 2297/5(2297/13, 2297/14); 377(377/1,377/2); 378(378/1, 378/2); 379(379/1, 379/2);  380(380/1, 380/2); 381(381/1, 381/2); 382(382/1, 382/2); 383(383/1, 383/2); 384(384/1, 384/2); 385(385/1, 385/2); 386(386/1, 386/2); 387 (387/1, 387/2); 388(388/1, 388/2); 389(389/1, 389/2); 390(390/1, 390/2); 391(391/1, 391/2); 392(392/1, 392/2); 393(393/1, 393/2); 394(394/1, 394/2); 395(395/1, 395/2); 396(396/1,      396/2); 397(397/1, 397/2); 398(398/1, 398/2); 399(399/1, 399/2); 400(400/1, 400/2); 401 (401/1, 401/2); 402(402/1, 402/2); 403(403/1, 403/2); 404(404/1, 404/2); 405(405/1, 405/2); 406(406/1, 406/2); 407(407/1, 407/2); 408(408/1, 408/2); 409(409/1, 409/2); 410/1(410/3,

 

-   2   -

 

 410/4); 411(411/1, 411/2); 2297/6(2297/15, 2297/16); 413( 413/1, 413/2); 414(414/1, 414/2); 415(415/1, 415/2); 416(416/1, 416/2); 417(417/1, 417/2); 453( 453/1, 453/2, 453/3);

obręb Kruki: 47/6(47/19, 47/20); 47/71(47/25, 47/26); 47/18(47/23, 47/24); 47/16(47/21, 47/22); 48/18(48/21, 48/22); 48/19(48/23, 48/24); 48/20(48/25, 48/26); 187(187/1, 187/2); 

53/1(53/2, 53/3); 188(188/1, 188/2); 54(54/1, 54/2); 46/3(46/5, 46/6); 45/2(45/5, 45/6); 45/1   (45/3, 45/4); 44/2(44/25, 44/26); 44/1(44/27, 44/28); 185(185/1, 185/2); 43/46(43/38, 43/39); 43/5(43/40, 43/41); 43/4(43/44, 43/45); 43/29(43/42, 43/43); 42(42/1, 42/2); 40/4(40/14, 40/15); 40/8(40/18, 40/19); 40/10(40/20, 40/21); 40/6( 40/16, 40/17); 38/14(38/27, 38/28); 38/10(38/25, 38/26); 38/6(38/23, 38/24); 38/5(38/21, 38/22); 38/4(38/19, 38/20); 38/3(38/17, 38/18); 200/2(200/3, 200/4); 37(37/1, 37/2); 36(36/1, 36/2); obręb Nakły: 81/2(81/3, 81/4); 381(381/1, 381/2); 84(84/1, 84/2); 87/12(87/10, 87/11); 85/1(85/3, 85/4); obręb Drężewo: 74/3(74/4, 74/5); 68/4(68/9, 68/10, 68/11); 68/2(68/5, 68/6); 60/1(60/8, 60/9); 60/5(60/10, 60/11); 66(66/1, 66/2); 61/2(61/9, 61/10); 100(100/1, 100/2); obręb Olszewo-Borki:  10(10/1, 10/2); 9(9/1, 9/2); 8(8/1, 8/2); 5/1(/5/5, 5/6, 5/13); 5/4(5/11, 5/12); 5/3(5/9, 5/10); 5/2(5/7, 5/8);                                                                                                                             

2.  działki we władaniu zarządcy drogi:

obręb Żebry-Chudek: 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/5, 8/7, 8/9, 8/11, 9/1, 10/3, 140/5, 10/5, 57/1, 56/1, 55/1, 54/1, 53/1, 52/1, 279, obręb Białobrzeg Bliższy: 452, obręb Kruki :186, obręb Drężewo: 99, obręb Nowa Wieś: 393;

3.  działki pozyskiwane w całości:

obręb Nowa Wieś: 168/1, 200/1, obręb Żebry – Chudek: 44/1, 45/1,131/5, 132/3, 133/3, 219/2, obręb Białobrzeg Bliższy: 331/3, obręb Kruki: 49/1, obręb Drężewo: 68/3;

4. działki poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej, przeznaczone pod przebudowę infrastruktury technicznej i dróg innych kategorii:

obręb Żebry-Chudek: 277; 144/2, 278, 275, 288, 280/2; obręb Białobrzeg Bliższy: 453; obręb Kruki: 47/71; 187; 48/3; 188; 185, 38/7, 53/1, 54, 43/5; obręb Nakły: 84; obręb Drężewo: 98,100; obręb Olszewo-Borki: 321; 9.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013, poz.267/ doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, Oddział Infrastruktury i Środowiska, pok. 35, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 , tel. 29 746 62 60.

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-07-29 11:16:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Iwona Kulczycka
Czas udostępnienia informacji: 2013-07-29 11:22:52 Osoba udostępniająca informację: Iwona Kulczycka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1145