Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO PŁOCK
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku  prowadzone są, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, iż grunt zajęty pod drogi publiczne –  drogi lokalne miejskie nr 3101237 - ul. Józefa Wieczorka - obecnie ul. Kazimierza Wielkiego i nr 3101124 – ul. Norbertańska, położone w obrębach  Nr 8 „ Śródmieście oraz Nr 10 „ Podolszyce ” jednostka ewidencyjna M. Płock, oznaczone w rejestrach gruntów jako działki: nr 380/8 o  pow. 0,0065 ha i 865  o pow. 0,3595 ha i nr 877 o pow. 0,2276 ha,  stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Gminy – Miasto Płock.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 2623143).

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą: SPN-P.7533.47.2013 i SPN-P.7533.48.2013

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-07 17:08:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-07 17:11:25 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 881