Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
KOREKTA - ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO: AL. KILIŃSKIEGO, UL. MOSTOWEJ I KOLEJOWEJ W PŁOCKU W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE – BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ AL. PIŁSUDSKIEGO (ODC. UL. OTOLIŃSKA – AL. KILIŃSKIEGO).
A A A

WOJEWODA  MAZOWIECKI

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), zwanej dalej „specustawą”, a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zwanej dalej „Kpa”, zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Prezydenta Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dnia 19 lipca 2013 r. (ostatecznie uzupełniony w dniu 12 sierpnia 2013 r.),  Wojewoda Mazowiecki wydał w dniu 21 października 2013 r., decyzję nr 1/2013, znak: WIŚ-P.7820.1.2.12013.MG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego: al. Kilińskiego, ul. Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piłsudskiego (odc. ul. Otolińska – al. Kilińskiego)”.
    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone przedmiotową decyzją  stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Teren inwestycji obejmuje działki:

Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji): 

- województwo: mazowieckie, powiat: płocki,  gmina: Płock, obręb Działki, działki 

nr ewidencyjny: 563/6 (563/9, 563/8), 563/7 (563/11, 563/10), 563/5 (563/13, 563/12), 556/1 (556/9, 556/8), 598/2;
- województwo: mazowieckie, powiat: płocki,  gmina: Płock obręb Śródmieście, działki nr ewidencyjny: 264/1, 264/17, 264/24;
- województwo: mazowieckie, powiat: płocki, gmina: Płock, obręb Wyszogrodzka, działki nr ewidencyjny: 214/1, 297, 1499, 1500, 1501.

Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii nie wchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (ograniczone korzystanie)
- województwo: mazowieckie, powiat: płocki,  gmina: Płock, obręb Działki, działka nr ewidencyjny: 574;
- województwo: mazowieckie, powiat: płocki,  gmina: Płock, obręb Wyszogrodzka, działka nr ewidencyjny: 22/1.

   Akta sprawy znajdują się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wydział Infrastruktury i Środowiska Odział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock, pokój 322, telefon (24) 235-11-52, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

     Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy: WIŚ-P.7820.1.2.2013.MG

Płock, 21 października 2013 r.


Czas wytworzenia informacji: 2013-10-24 09:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Malwina Siwik
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-24 08:50:25 Osoba udostępniająca informację: Malwina Siwik
Czas modyfikacji informacji: 2013-10-24 09:44:51 Osoba modyfikująca informację: Malwina Siwik
  ilość odwiedzin: 940