Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU POSTANOWIENIA NAKŁADAJĄCEGO NA INWESTORA OBOWIĄZEK USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I BRAKÓW W PROJEKCIE BUDOWLANYM DLA INWESTYCJI PN: BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S8 SALOMEA-WOLICA ETAP I
A A A


    WIŚ-II.7820.1.542.2012.AMOBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193 poz. 1194 ze zm.) w związku z wszczęciem postępowania w dniu 19.09.2012r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy”, zawiadamia się, że na podstawie art. 123 Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 35 ust. 3 Prawo budowlane, Wojewoda Mazowiecki w dniu 06 grudnia 2012r. wydał postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym (w terminie 60 dni), na które nie służy zażalenie.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Stanisława Dmuchowskiego, Z-cę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w dniach od  pn. w godz. 12:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-12 13:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-12 13:05:36 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1190