Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ.R/PP/7119-PZ/8/09.IM OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 1/2010 Z 05.01.2010 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ
A A A

                                     OBWIESZCZENIE
                        WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 06.06.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2010 znak; WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09 z dnia 05.01.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000.00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 48 w miejscowości Klwów) do km 10+182.50 (granica pomiędzy gminami Klwów i Potworów)” w zakresie zmiany sposobu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 727.
     Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 205, w dniach pn-pt w godz. 9oo -15oo, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, do dnia wydania orzeczenia.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09.IM

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-13 14:23:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-13 14:25:00 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 201